Te voet, met de fiets naar school

Voor wie: enkel voor scholen met een Schoolvervoerplan, kleuter-, lager en secundair onderwijs


Bij de start van het nieuwe schooljaar, worden leerlingen, ouders en leerkrachten van de deelnemende scholen aangemoedigd om goede verplaatsingsgewoontes aan te nemen. Tijdens de week van de mobiliteit worden ze aangemoedigd om de auto aan de kant te laten staan en te voet, met de fiets of met de step naar school te komen. 

De deelnemende scholen ontvangen het nodige communicatiemateriaal. 

Een campagne opgezet door Brussel Mobiliteit.