Specifieke controle van alternatieve motorisering: CNG

Definities:

 • CNG: Compressed Natural Gas
 • NGV: Natural Gas Vehicle
 • NGT: Natural Gas Technology
 • GNC: Gaz Naturel Comprimé

Wanneer moet een volledige CNG-keuring plaatsvinden?

 • Tijdens de eerste periodieke keuring van het voertuig of binnen 30 dagen na montage van een CNG-installatie
 • Tijdens iedere volledige periodieke, niet-periodieke of oldtimerkeuring
 • Na een visuele keuring door een erkende CNG-installateur of dichtheidsbeproeving van de brandstofreservoirs
 • Na een wijziging van de CNG-installatie
 • Na een herstelling van een CNG-installatie

Een volledige CNG-keuring bestaat uit:

 • Controle van het chassisnummer
 • Controle van het gelijkvormigheidsattest/COC (Indien van toepassing) en identificatieplaatje
 • Controle op de aanwezigheid van het CNG – goedkeuringsnummer op basis van het reglement nr. 110 van Genève
 • Controle van het “Getuigschrift” mbt de montage, wijziging of verwijdering
 • Controle dat de montage, wijziging of verwijdering van de CNG-installatie werd uitgevoerd door een erkende CNG-installateur
 • Gasdichtheidscontrole (met gaslekdetector)
 • Geldigheid reservoir(s)
 • Controle of de noodzakelijke visuele keuringen of dichtheidsbeproevingen op de CNG-reservoirs werden uitgevoerd
 • Controle of de buigzame hoge druk leidingen op de voorziene termijnen werden vervangen
 • Milieukeuring
 • Controle op de aanwezigheid van het CNG-etiket
 • Een visuele controle van alle zichtbare delen van de CNG-installatie op basis van de praktische richtlijnen CNG

Wanneer moet een tanklekkagecontrole worden uitgevoerd?

Een visuele keuring moet om de 48 maanden uitgevoerd worden door een erkend installateur op de voertuigen waarvan de CNG-installatie gemonteerd werd vanaf 5 mei 2013 of conform het reglement R110 is.

Na iedere visuele keuring levert de erkende installateur een attest af betreffende de visuele keuring.

Een dichtheidsbeproevingstest wordt om de 60 maanden door een erkende beproevingsinstelling uitgevoerd op de voertuigen waarvan de CNG-installatie gemonteerd werd tot en met 4 mei 2013, en die niet voldoen aan het reglement R110.

Na iedere proefneming levert de erkende installateur een attest af.

CNG-etiket

Dit merkteken heeft de vorm van een etiket en is vervaardigd uit weerbestendig materiaal.

Wat betreft kleuren en afmetingen moet het etiket voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

Kleuren:
 • Achtergrond: groen
 • Rand: wit of wit reflecterend
 • Letters: wit of wit reflecterend

Afmetingen:

 • Breedte van de rand: 4-6 mm
 • Hoogte van de lettertekens: ≥ 24 mm
 • Tekengrootte: ≥ 4 mm
 • Breedte van het etiket: 110 - 150 mm
 • Hoogte van het etiket: 80 - 110 mm

De letters “CNG” of "GNC" moeten gecentreerd zijn.