Specifieke controle van alternatieve motorisering: LPG

De LPG-keuring is verplicht in 3 gevallen:

 1. Bij de indienststelling van de LPG-installatie. Iedere voertuig dat met een LPG-installatie werd uitgerust, moet binnen dertig dagen volgend op de montage bij een keuringcentrum worden aangeboden voor een volledige controle van de LPG-installatie (met uitzondering van voertuigen die oorspronkelijk door de constructeur zijn uitgerust met een LPG-installatie). Voor voertuigen ingevoerd uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte mag de LPG-installatie gemonteerd worden door een buitenlandse installateur. Voor voertuigen met een LPG-installatie uitgerust na 1 juli 2001 moet het voertuig in het bezit zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs met de vermelding "LPG", of indien dit niet het geval is, dan moet de invoerder het inschrijvingsbewijs uit de lidstaat voorleggen dat bevestigt dat de LPG-installatie voldoet aan de R-6700 of R-6701.Indien dit niet het geval is zal de installatie als niet gelijkvormig beschouwd worden en zal het voertuig een rood keuringsbewijs krijgen met vermelding van verbod tot het verkeer.
 2. Tijdens de voorziene periodieke keuringen van het voertuig.
 3. Wanneer een LPG-installatie wordt gedemonteerd.

Wat moet u hebben bij het controleren van de installatie?

 • montage-attest LPG: dit attest levert het bewijs dat uw installatie werd geplaatst door een erkende installateur volgens de gangbare veiligheidsnormen.
 • montageplaatje voor de LPG-installatie

Nadien zal de inspecteur overgaan tot de controle van de gelijkvormigheid van de installatie, de montage en de gasdichtheid. Vooral de volgende elementen zullen gecontroleerd worden:

 • het LPG-reservoir en de toebehoren ervan (elektrische dienstkraan, vulklep op 80%...)
 • de gasdichte doos
 • de leidingen
 • de LPG-vulaansluiting
 • de LPG-leidingen onder druk
 • de benzine-afsluitklep
 • de LPG-afsluitklep
 • de ontspanner-verdamper
 • de gas-luchtmenger
 • de gas-benzinekeuzeschakelaar

LPG-vignet

De voertuigen die voldoen aan de veiligheidsnormen zijn herkenbaar aan het LPG-vignet dat op de voorruit wordt gekleeft op het einde van de keuring.

Deze sticker wordt geleverd in de vorm van een rechthoekig etiket van weerbestendige materialen.

De afmetingen zijn als volgt:
Breedte = 110 - 150 mm
Hoogte = 80 - 100 mm