Specifieke verbouwingen voor voertuigen voor personen met een beperkte mobiliteit

Vóór 1 september 2014 werden deze voertuigen aangepast en vervolgens rechtstreeks door de klant gepresenteerd in een technisch controlecentrum naar keuze. Vanaf 1 september 2014 mag deze procedure niet meer worden toegepast en moet voor de aanpassing van een voertuig een afzonderlijke typegoedkeuring worden verleend, hetzij door een erkende fabrikant, hetzij door een technische dienst.