Technische publicaties

Om inrichters van de openbare ruimte te helpen bij het uitwerken van hun projecten, kunnen ze een beroep doen op heel wat documenten. Het kan dan gaan om een gids met aanbevelingen voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor personen met een beperkte mobiliteit, een vademecum voor bewegwijzering van fietsroutes, een code voor fietsinfrastructuur, een typebestek, enzovoort.

Typebestek wegeniswerken

Het Typebestek (TB) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt de administratieve en technische bepalingen vast voor de uitvoering van wegenwerken en voor de inrichting van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het eerste hoofdstuk (hoofdstuk A) behandelt de administratieve bepalingen, terwijl de technische bepalingen ondergebracht werden in de twaalf volgende hoofdstukken (hoofdstukken B tot M). Het laatste gedeelte tenslotte bevat de (type) beschrijvende opmetingsstaat.

Het TB 2015 staat model voor de inrichtings- of herinrichtingswerkzaamheden die Brussel Mobiliteit uitvoert aan de gewestwegen en de gewestelijke openbare ruimte. Het document kan ook als leidraad dienen voor werkzaamheden van de Brusselse pararegionale instellingen, gemeenten en Beliris. De versie die hieronder kan gedownload worden, is de enige beschikbare versie. Uit respect voor het milieu is er geen gedrukte versie van het TB 2015 beschikbaar.

Opmerking:

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten, die op 30 juni 2017 in werking is getreden, wordt hoofdstuk A – administratief gedeelte van het TB 2015 momenteel herzien. Het kan dus niet langer gebruikt worden in zijn huidige vorm, tenzij als referentie voor de punten die niet werden gewijzigd.

Icône PDFtypebestek 2015 (1.330 pagina's, 15 MB)


Topografische opmetingen

Icône PDFintroductie specificaties voor de uitvoering van topografische opmetingen

Icône PDFspecificaties voor de uitvoering van topografische opmetingen

Icône PDFobjectencatalogus


Voetgangersvoorzieningen

Icône PDFvoetgangersvademecum 1: verhardingen voor voetgangersvoorzieningen

Icône PDFvoetgangersvademecum 2: verlichting voor voetgangersvoorzieningen

Icône PDFvoetgangersvademecum 3: richtlijnen voor een voetgangersvriendelijke stad

Icône PDFvoetgangersvademecum 4: richtlijnen voor de inrichting van voor iedereen toegankelijke openbare ruimte

Icône PDFvoetgangersvademecum 5: methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten

Icône PDFvoetgangersvademecum 6 : trage-wegen-deel1

Icône PDFvoetgangersvademecum 6 : trage-wegen-deel2

Icône PDFvademecum ongevallen met voetgangers op een niet-lichtengeregelde voetgangersoversteekplaats

Icône PDFhandvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen


Fietsinfrastructuur

Icône PDFfietsvademecum 1: markering en signalisatie van beperkt eenrichtingsverkeer

Icône PDFfietsvademecum 2: uitvoering van gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken

Icône PDFfietsvademecum 3: fietsers en openbaar vervoer

Icône PDFfietsvademecum 3: fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Icône PDFfietsvademecum 4: fietsvoorzieningen op rotondes

Icône PDFfietsvademecum 5: verhardingen voor fietsvoorzieningen

Icône PDFfietsvademecum 6: wegmarkeringen en verlichting voor fietsvoorzieningen

Icône PDFfietsvademecum 7: fietsparkeervoorzieningen

Icône PDFfietsvademecum 8: fietsvoorzieningen op kruispunten

Icône PDFfietsvademecum 9: fietsstraten

Icône PDFfietsvademecum 10: van de rijbaan afgescheiden fietsinfrastructuur deel 1

Icône PDFfietsvademecum 10: van de rijbaan afgescheiden fietsinfrastructuur deel 2


Openbaar vervoer

Icône PDFbomen en openbaarvervoerhaltes: inplantingsmodaliteiten