Theoretische examenstof rijbewijzen B en AM

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer
 • Wegcode
 • De overtredingen per graad
 • Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers
 • Reactietijd en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid
 • De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden
 • Verkeersrisico’s bij verschillende wegomstandigheden, zoals veranderingen door de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht
 • Kenmerken van de verschillende soorten wegen  
 • Specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieën van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit
 • Risico’s in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen
 • Administratieve reglementering in verband met het gebruik van het voertuig
 • Gedrag bij ongevallen en maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers
 • Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers
 • Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel
 • Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
 • Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig: alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen
 • Veiligheid in tunnels