Tuning

De reglementering inzake tuning is enkel van toepassing op de personenwagens van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van personen, die buiten de zetel van de bestuurder maximum 8 zitplaatsen tellen, en die verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan.

Alle wijzigingen of aanpassingen (aan de stuurinrichting, de ophanging, de emissies of het remsysteem, of fundamentele ingrepen in het chassis of de zelfdragende carrosserie) moeten hetzelfde veiligheidsniveau blijven garanderen en moeten door de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger worden gecertificeerd.

De tuning wordt aan een specifieke keuring onderworpen en aan het einde van de controle wordt een tuningverslag uitgebracht. Dit rapport bevat de wijzigingen die aan het voertuig zijn aangebracht en is bij het keuringscertificaat gevoegd.