Tweedehandskeuring lichte bedrijfsvoertuigen

Een licht bedrijfsvoertuig dat in België is ingeschreven en bestemd is voor verkoop door een particulier of een handelaar, wordt onderworpen aan een "tweedehands" technische keuring, die wordt uitgevoerd voordat het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven.

Er wordt geen tweedehandskeuring vereist bij een overdracht met de oude kentekenplaat tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of van ouder op kind (inschrijvingsaanvraag via de verzekeraar). Indien de overdracht van de oude kentekenplaat niet gewenst is, of indien de oude kentekenplaat niet van het nieuw Europees formaat is (7 karakters), zal een administratieve keuring voor de inschrijving uitgevoerd worden in een keuringscentrum voor het afleveren van een inschrijvingsaanvraag. In beide gevallen moet de registratieaanvraag

 • of naar de DIV worden gestuurd nadat de verzekeraar het heeft afgestempeld zonder de registratie te wijzigen
 • of de eigenaar moet naar een van de DIV-loketten gaan met een wijziging van de registratie

De verschillende stappen die moeten worden uitgevoerd voor een tweedehanskeuring:

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur eerst de geldigheid van de vereiste documenten controleren en nagaan of deze overeenstemmen met het aangeboden voertuig. Hiervoor controleert hij het chassisnummer op het voertuig en op de verschillende documenten en de aanwezigheid van een identificatieplaatje.

Documenten die bij een tweedehandskeuring moeten worden voorgelegd:

 • het laatste inschrijvingsbewijs op grond van het voertuig. Indien het inschrijvingsbewijs uit twee luiken bestaat (sinds 1 september 2013) moeten de twee luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring
 • het laatste keuringsbewijs (indien van toepassing)
 • het gelijkvormigheidsattest (niet voor voertuigen die uit de EU werden ingevoerd en die beschikken over een Europees homologatienummer)

Het voertuig moet bij de controle worden aangeboden met een kentekenplaat :

 • ofwel de plaat hernomen op het inschrijvingsbewijs
 • ofwel een kentekenplaat en het overeenstemmend kentekenbewijs dat in het bezit is van de toekomstige eigenaar van het voertuig. In dit geval zal het voertuig ingeschreven worden op naam van de titularis van de kentekenplaat
 • ofwel een "handelaarsplaat" (Z-plaat) of "proefrittenplaat" (ZZ-plaat)

Het uitlenen of huren van commerciële platen is illegaal, dus het wordt sterk aanbevolen om nooit voorstellen te accepteren van handelaren in de buurt van een technisch controlecentrum.

Het voertuig moet worden aangeboden in een technisch keuringscentrum in Brussel dat is voorzien van:

 • hetzij de plaat op het kentekenbewijs (dat van de vorige eigenaar)
 • of een plaat en het bijbehorende kentekenbewijs van de toekomstige eigenaar van het betrokken voertuig. In dit geval wordt het voertuig op naam van de kentekenhouder geregistreerd
 • of een commerciële plaat (Z-plaat) of een testplaat (ZZ-plaat).

In het geval van een commerciële of testplaat controleert de inspecteur of de identiteit van de persoon die het voertuig aanbiedt dezelfde is als die op het kentekenbewijs. Er wordt ook rekening gehouden met een actieve medewerker van het bedrijf van de plaatbezitter, die een certificaat van de plaatbezitter heeft. Als de identiteit niet overeenkomt, kan de controle niet worden uitgevoerd.

Voertuigen die minder dan 2 maanden een technische inspectie hebben ondergaan, kunnen aan een visuele inspectie worden onderworpen. Tijdens de visuele inspectie worden de uitlaatgassen, de suspensietest en de lichtregeling alleen visueel gecontroleerd zonder gebruik te maken van meetapparatuur. De remmentest wordt daarentegen uitgevoerd met behulp van de remmeter.

Voertuigen die voor dit soort vereenvoudigde controles in aanmerking komen, moeten cumulatief aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • minder dan 2 maanden in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie een volledige keuring hebben ondergaan
 • een groen keuringsbewijs van technische keuring met normale geldigheid hebben ontvangen, afgegeven in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie

Voertuigen die niet aan deze criteria voldoen, of die bij de visuele inspectie het geringste defect hebben aangetoond, worden onmiddellijk aan een volledige inspectie onderworpen waarbij de overlast, de ophanging en de verlichting met behulp van meetapparatuur worden gecontroleerd.

Documenten die worden afgegeven na een tweedehandskeuring:

 • Keuringbewijs: voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar. Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend. De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring: voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden. Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.
 • Tweedehandsrapport: naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.
 • Aanvraag tot inschrijving: bij een tweedehandskeuring wordt een inschrijvingsaanvraag ingediend. De nieuwe koper van het voertuig stuurt deze inschrijvingsaanvraag via zijn verzekeringsmakelaar naar de DIV. De inschrijvingsaanvraag is slechts 2 maanden geldig. Na deze periode zal een nieuwe tweedehands controle moeten worden uitgevoerd.
 • Car-Pass: voorts zal ook een CAR-PASS automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Naast de kilometerstand zal de Car-Pass vanaf 1 maart 2019 ook andere belangrijke informatie bevatten: de Euro-norm, het aantal CO2-emissies, een mogelijke controle na een ongeval, fabrikanten roepen acties terug die nog niet zijn uitgevoerd. Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten. Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis. Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en hebt u recht op terugbetaling.