Tweedehandskeuring van een kampeervoertuig

De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een wagen moet voor de verkoop ervan onderworpen worden aan een tweedehandskeuring, die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

Er wordt geen tweedehandskeuring vereist bij een overdracht met de oude kentekenplaat tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of van ouder op kind (inschrijvingsaanvraag via de verzekeraar). Indien de overdracht van de oude kentekenplaat niet gewenst is, of indien de oude kentekenplaat niet van het nieuw Europees formaat is (7 karakters), zal een administratieve keuring voor de inschrijving uitgevoerd worden in een keuringscentrum voor het afleveren van een inschrijvingsaanvraag. In beide gevallen moet de registratieaanvraag

  • of naar de DIV worden gestuurd nadat de verzekeraar het heeft afgestempeld zonder de registratie te wijzigen
  • of de eigenaar moet naar een van de DIV-loketten gaan met een wijziging van de registratie

Keuringbewijs

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Er worden geen bonussen toegekend voor tweedehandskeuring.

De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.

Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

Tweedehandsrapport

Naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.

Aanvraag tot inschrijving

Bij een incidentele controle wordt een registratieaanvraag ingediend. De nieuwe koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving via zijn verzekeringsmakelaar naar de DIV sturen. De registratieaanvraag is slechts 2 maanden geldig. Na deze periode moet opnieuw een tweedehands controle worden uitgevoerd.

Car-Pass

Voorts zal ook een Car-Pass automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Naast de kilometerstand geeft de Car-Pass vanaf 1 maart 2019 ook andere belangrijke informatie:

  • de Euro-norm
  • het tempo van de CO2-uitstoot
  • een mogelijke controle na een ongeval
  • fabrikanten roepen acties terug die nog niet zijn uitgevoerd

Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten. Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis.

Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en heeft u het recht om de verkoop te annuleren en terug te betalen.