Verlaging van een voertuig

Twee documenten zijn vereist voor verlagingen:

  • het montageattest wordt uitgereikt bij de montage door een erkende installateur
  • het validatieverslag wordt uitgereikt bij de montage door een erkende installateur, bij gebrek hieraan moet er een aanvraag ingediend worden bij de invoerder van het schroefverenmerk. Indien de invoerder het document niet kan bezorgen moet er een specifieke aanvraag ingediend worden bij de dienst autokeuring van GOCA Vlaanderen.

De vrije ruimte onder het voertuig moet ten minste 11 cm bedragen. Deze meting wordt uitgevoerd met behulp van een kaliber.

Na een keuring van de verlaging moet een bijkomende keuring van de wielgeometrie uitgevoerd worden om na te gaan of de geometrische hoeken binnen de toleranties van de constructeur blijven. De wielgeometrie kan enkel gekeurd worden in een gemachtigd keuringscentrum.

Aan het einde van de controle wordt een tuningsverslag uitgebracht. Dit verslag bevat de wijzigingen die aan het voertuig zijn aangebracht en is bij het keuringscertificaat gevoegd.