Vragen en antwoorden

Hoe maakt u een kind vast in de auto?
  • Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd worden met behulp van een aangepast kinderbeveiligingssysteem (kinderzitje, verhogingskussen…).
  • Kinderen jonger dan 18 jaar die 1,35 m groot zijn of meer moeten vervoerd worden met behulp van een aangepast kinderbeveiligingssysteem of de veiligheidsgordel dragen.

Moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m ook in huur- of deelauto’s plaatsnemen op een zitje of een zetelverhoger?
Ja

Moet een kind kleiner dan 1,35 m ook in een taxi op een zitje of verhoger plaatsnemen?
In taxi’s is een zitje of zetelverhoger niet verplicht. U mag zich tot de veiligheidsgordel beperken om de kinderen vast te klikken. Opgelet: kinderen van kleiner dan 1,35 m mogen enkel achteraan plaatsnemen.

Kunt u een boete krijgen als uw kind niet correct is vastgemaakt in de auto?
Ja. Als de veiligheidsgordel niet wordt gebruikt, is dat een overtreding van de tweede graad, met een onmiddellijke inning van 116 euro tot gevolg. Het niet gebruiken van een kinderzitje leidt tot een onmiddellijke inning van 174 euro want het is een overtreding van de derde graad.

1, 2, 3, 4 KINDEREN…


Met hoeveel kinderen in de auto?
Een kind is een volwaardig passagier. Een auto die behalve de bestuurder vier plaatsen met een veiligheidsgordel telt, mag vier passagiers vervoeren (kinderen en volwassenen). 

Carpoolen op trajecten naar de school, de sportclub, de muziekschool… Moeten kinderen ook hierbij plaatsnemen op een verhogingskussen, zelfs als het niet mijn eigen kinderen zijn?
Ja want het gaat om een regelmatig, dagelijks of wekelijks traject. De kinderen kleiner dan 1,35 m die zich in de wagen bevinden, moeten op een aangepast zitje of een zetelverhoger zitten. U moet voor deze kinderen dus over een kinderzitje (of verhogingskussen) beschikken of dit lenen bij hun ouders.

Ik vervoer uitzonderlijk een vriendje of vriendinnetje van mijn kind. Moet ik daarvoor over een zitje of zetelverhoger beschikken?
Op korte en occasionele trajecten mag een kind dat kleiner is dan 1,35m (en niet het kind van de bestuurder is) zonder zitje of verhoger reizen, enkel vastgemaakt met de veiligheidsgordel. Opgelet: het kind moet wel 3 jaar of ouder zijn en achterin plaatsnemen.

WELKE PLAATS IN DE WAGEN?


Mag een kind voorin zitten?
Ja, op elke leeftijd mag een kind naast de bestuurder plaatsnemen, maar wel op twee absolute voorwaarden: het kind mag op een zitje of een verhogingskussen plaatsnemen als het kleiner is dan 1,35 m en de frontale airbag moet uitgeschakeld zijn als het kind tegen de rijrichting in zit.

Ik vervoer drie kinderen op zitjes/verhogingskussens maar ik heb onvoldoende plaats achterin om ze alle drie te installeren.
In dat geval staat de wet toe dat één van de kinderen enkel met de veiligheidsgordel wordt vastgemaakt (en dus meerijdt terwijl het niet op een zitje of een verhoger zit). Let wel op: het kind in kwestie moet minstens drie jaar oud zijn. De twee andere kinderen moeten plaatsnemen op de zitjes die wel achterin bevestigd werden. Een andere mogelijkheid: één van de drie kinderen vooraan installeren op een zitje of zetelverhoger.

Waar zit een kind het veiligst in de auto?
De plaatsen achterin zijn voor een kind het veiligst. Toch kan de bestuurder ervoor kiezen om zijn kind vooraan te plaatsen omdat hij de weg op gaat met drie kinderen in de wagen en achterin niet voldoende plaats is om drie zitjes of verhogers vast te hechten.
Ofwel omdat hij drie kinderen vervoert en de centrale veiligheidsgordel achterin enkel een heupgordel is. Zo zijn alle kinderen vastgemaakt met een gordel die op drie plaatsen verankerd is, waardoor ze beter beschermd zijn.

Mijn voertuig heeft enkel zitplaatsen voorin. Mag ik dan een kind vervoeren?
Ja de verkeersregels staan toe dat een kind voorin meereist, ongeacht zijn leeftijd, maar dan enkel en alleen indien het is vastgemaakt op een aangepast kinderzitje. ABSOLUTE VOORWAARDE: de passagiersairbag uitschakelen als het kinderzitje tegen de rijrichting in geplaatst wordt. Als de passagiersairbag voorin niet kan worden uitgeschakeld, is het verboden een kind te vervoeren op een zitje dat op die plaats tegen de rijrichting in wordt geplaatst. En dus mag het kind in dat voertuig niet meerijden.

Mag een kind meerijden in een voertuig dat niet is uitgerust met veiligheidsgordels?
Als het kind 3 jaar is of ouder en groter dan 1,35 m, dan dient het verplicht achterin plaats te nemen. Is het kind jonger dan drie jaar, dan mag het niet plaatsnemen in dat voertuig.

De middelste plaats op de achterbank van de auto beschikt enkel over een heupgordel. Mag op die plaats een zitje of zetelverhoger worden aangebracht?
Verhoger: neen. Zetelverhogers mogen nooit geplaatst worden waar enkel een heupgordel voorhanden is.
Zitje: slechts in enkele gevallen. Enkel zitjes die voorzien zijn om alleen met een heupgordel te worden vastgemaakt, mogen er worden aangebracht. Maar dat zijn er slechts weinig en ze worden steeds zeldzamer in de handel.

DE AIRBAGS


Het kind zit tegen de rijrichting in. Moet de frontale airbag uitgeschakeld worden?
Ja. Dat is een ABSOLUTE VOORWAARDE. Is de airbag niet uitgeschakeld, dan is het kind op de passagiersplaats voorin in levensgevaar als zich een schok voordoet. Als de airbag niet uitgeschakeld kan worden, dan dient het babyzitje ALTIJD op de achterbank geplaatst te worden.
De frontale airbag wordt opnieuw ingeschakeld als het kinderzitje is verwijderd voor de veiligheid van andere passagiers die nadien meerijden.

Hoe wordt de frontale airbag uitgeschakeld?
In sommige auto’s schakelt de frontale airbag zichzelf uit zodra een zitje rugwaarts wordt aangebracht. Maar de airbag kan ook manueel worden uitgeschakeld. Kijk deze functie na in de handleiding. Blijken deze twee mogelijkheden niet voorhanden, neem dan contact op met een erkend verdeler om de airbag permanent te laten uitschakelen. Zo niet moet het babyzitje altijd achteraan geplaatst worden.

Houdt de zijdelingse airbag gevaren in voor het kind?
Neen. De zijdelingse airbags beschermen het kind bij een botsing, maar dan wel op voorwaarde dat het goed is vastgemaakt op het kinderzitje of de zetelverhoger. Net zoals voor de frontale airbag geldt hier dat er geen voorwerpen mogen rondslingeren in de plofzone van de airbag (boeken, speelgoed, flesjes…).

ZUIGELINGEN = ZITJE TEGEN DE RIJRICHTING IN


Moet de baby bij het verlaten van de kraamkliniek vastgemaakt worden in de auto?
Het kind moet ook op zijn eerste rit op een zitje worden vastgemaakt. Het is belangrijk dat dit traject goed wordt voorbereid: van bij de geboorte zorgt u voor een zitje en weet u hoe dit in de auto en hoe het kind op het zitje wordt vastgemaakt.

Waarom moeten zuigelingen tegen de rijrichting in vervoerd worden?
Omdat de nekspieren van een baby nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Het hoofdje is nog te zwaar in verhouding tot zijn lichaam. Als een baby in de rijrichting geplaatst wordt, bestaat het risico dat bij een voorwaartse schok van het hoofdje een ernstig letsel ontstaat aan de nek. Dit soort letsels kan fataal zijn.
Wordt het kind tegen de rijrichting in geplaatst, dan zijn de krachten van de schok verdeeld over de hele rug en blijft het hoofdje gespaard van die forse voorwaartse beweging.

Beschermt het rugwaarts geplaatste zitje tegen een achterwaartse aanrijding?
Ja, omdat de kracht van een aanrijding achteraan doorgaans niet zo sterk is als bij een frontale botsing. Bovendien komen frontale aanrijdingen veel vaker voor.

Zitjes die tegen de rijrichting in worden geplaatst, zijn slecht voor de rug van het kind, waar of niet waar?
Als u de rugwaartse zitjes de hele dag door gebruikt als stoeltje of bedje, dan kunnen ze inderdaad de bewegingsvrijheid beperken waaraan een baby behoefte heeft om zich te ontwikkelen. Maar op trajecten met de auto, ook over een lange afstand, is het kind op een rugwaarts zitje beter beschermd bij een ongeval of als er bruusk wordt geremd.
Als u met de auto op vakantie gaat, kan de baby tijdens de regelmatige rusttijden (om de twee uur) uit het zitje worden gehaald.

De veiligheidsgordels zijn te kort om het babyzitje te installeren. Wat nu? 
Is de auto uitgerust met ISOFIX? Gebruik dan een ISOFIX zitje of basis.
Beschikt de auto niet over ISOFIX hechtpunten? Maak dan gebruik van een babyzitje zonder ISOFIX basis (sokkel). Zelfs met korte gordels kan dit soort basis in de auto worden vastgemaakt zodat hierop vervolgens het eigenlijke zitje kan worden gemonteerd.

De auto beschikt enkel over een heupgordel. Wat nu?
Een heupgordel alleen volstaat niet om een kinderzitje vast te maken.

Het kind wordt zichtbaar te groot voor zijn kinderzitje. Moet er een nieuw komen?
Als het kind met de voeten de rugleuning van de voorzetel raakt, dan is dat geen probleem: het kan verder van het zitje gebruik maken tot het aangegeven maximumgewicht of tot het hoofd boven het zitje uitsteekt.

Mag een baby met de auto vervoerd worden in een reiswieg?
Rugwaartse zitjes beschermen het kind veel beter bij een frontale schok. Het gebruik van een reiswieg is toegestaan, maar enkel als deze gehomologeerd is voor gebruik in de auto. Het verplichte label is:

PEUTERS VANAF 9 KG = KINDERZITJE MET DE RIJRICHTING MEE OF TEGEN DE RIJRICHTING IN?


Bestaan er systemen die voorkomen dat het kind de gesp van de riempjes loskrijgt?
Neen. En zelfs als deze zouden bestaan, dan zijn ze gevaarlijk. Want bij een ongeval moet een hulpverlener die niet met het autozitje vertrouwd is het kind gemakkelijk en snel kunnen bevrijden. Daarom ook bepalen de Europese normen uitdrukkelijk de plaats van de gesp, de kleur van de knop en de kracht die vereist is om de gesp te openen.

Er zit speling op het zitje, de veiligheidsgordel kan nog worden aangetrokken. Is dit gevaarlijk?
Neen, want bij een bruuske rembeweging of een ongeval blokkeert de veiligheidsgordel automatisch en zet zo het kinderzitje vast.

Wanneer stapt u over van een kinderzitje naar een verhogingskussen?
Wanneer het kind het maximumgewicht bereikt (18 kg) of wanneer zijn hoofd boven de rug van het zitje uitkomt.

GROTE KINDEREN VANAF 15 KG = DE ZETELVERHOGER


Waarvoor dient een zetelverhoger?
De veiligheidsgordel is niet geschikt voor kinderen. Met de verhoger komt de heupgordel ter hoogte van de heupen en de dijen van het kind te zitten. Zo drukt deze niet op de buik van het kind, waar hij bij een zware schok letsels kan veroorzaken aan vitale organen. Een zetelverhoger met rugleuning zorgt ervoor dat de diagonale riem van de veiligheidsgordel beter over de schouder loopt.

Het kind zit goed op de zetelverhoger maar de diagonale gordel loopt voor een stuk langs zijn nek. Kan het hierdoor niet bekneld geraken?
Neen. Het lijkt ongemakkelijk maar daarom raakt de hals van het kind bij een ongeval nog niet bekneld. Het hoofd zal een voorwaartse beweging maken maar het bovenlijf wordt op zijn plaats gehouden. Zit de gordel ècht te hoog tegen de nek van het kind, dan bestaat het risico dat het onderuit glijdt en nog enkel door de heupgordel wordt tegengehouden (risico op letsel).

Als de diagonale gordel het kind op zijn zetelverhoger hindert, mag de gordel dan onder zijn arm of achter zijn rug door lopen?
NOOIT. Dit is verboden omdat het kind op die manier gekwetst kan raken bij schokken. Als de gordel achter zijn rug door loopt, wordt het bovenlijf van het kind niet op zijn plaats gehouden. Met de gordel onder de arm bestaat het groot risico op letsels aan de borstkas en de buik.

Tot wanneer moet een kind gebruik maken van een verhogingskussen?
De verhoger is verplicht tot het kind 1,35 m groot is. Daarna mag het verder gebruik maken van een verhoger of zich vastklikken met de veiligheidsgordel.

Mogen verhogingskussens zonder rugleuning nog gebruikt worden?
Ja, verhogers zonder rugleuning zijn toegestaan. Ze kunnen voortaan gehomologeerd worden vanaf 22 kg. Het wordt afgeraden hiervan gebruik te maken vóór het kind dit gewicht bereikt heeft. De zetelverhoger met rugleuning wordt aanbevolen omdat deze het kind beter beschermt (bij zijaanrijdingen) en meer comfort biedt.

Mag u een kussen of een telefoonboek gebruiken in plaats van een zetelverhoger?
Neen. Dat is verboden. Een kussen is te zacht en is niet vastgemaakt aan de auto. Een telefoonboek glijdt naar voren. Om het kind vast te maken mag enkel de veiligheidsgordel worden gebruikt.

Mogen gordelregelaars gebruikt worden in plaats van de zetelverhoger?
Neen, deze zijn verboden.

KINDEREN GROTER DAN 1,35 M DIE ENKEL GEBRUIK MAKEN VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL


Mag ik twee kinderen vastmaken met dezelfde veiligheidsgordel?
Neen dat is gevaarlijk en verboden.
Eén enkele passagier per plaats en per veiligheidsgordel (kinderen en volwassenen).

Mag een volwassene een kind op de schoot nemen en de veiligheidsgordel om beiden heen doen?
Neen, dat is verboden want als zich een schok voordoet, dreigt het kind verpletterd te worden tussen de volwassene en de gordel. Eén enkele passagier per plaats en per veiligheidsgordel (kinderen en volwassenen).

Moet een kind met een handicap of met verwondingen ook vastgeklikt worden in de auto?
Alle kinderen moeten op een zitje of een zetelverhoger plaatsnemen als ze kleiner zijn dan 1,35 m. Behoudens algemene vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel zijn er geen uitzonderingen specifiek voor kinderen.