Wanneer een oldtimer ter keuring aanbieden?

Met het oog op de inschrijving onder een O-plaat wordt een tweedehandskeuring uitgevoerd die gelijkwaardig is aan de periodieke keuring van de oldtimer en wordt een inschrijvingsaanvraag ingediend.

Vervolgens wordt de oldtimer (M, N, O, Txb, T5) aan een periodieke oldtimerkeuring onderworpen, met uitzondering van de volgende voertuigen:

  • land- en bosbouwtrekkers
  • langzaam rijdende voertuigen
  • rupsvoertuigen

Voertuigen die zijn vrijgesteld van de periodieke technische controle onder de gewone kentekenplaat, blijven vrijgesteld onder de O-plaat. Bijvoorbeeld: langzame voertuigen, langzame land- en bosbouwtrekkers (Txa), rupsvoertuigen.

Keuringsperiodiciteiten volgens leeftijd:

  • de voertuigen tussen de 25 en 30 jaar oud, en ingeschreven onder O-plaat, zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring volgens de gebruikelijke periodiciteitsmodaliteiten beschreven onder artikel 23 ter van het KB van 15 maart 1968 (VP = 1 jaar, KG = 2 jaar, Bus/cars = 3 maanden…)
  • voertuigen tussen 30 en 50 jaar oud met een O-plaat worden om de 2 jaar aan een periodieke oldtimerkeuring onderworpen
  • voertuigen die meer dan 50 jaar geleden in het verkeer zijn gebracht met een O-plaat worden om de 5 jaar aan een periodieke oldtimerkeuring onderworpen

De geldigheid kan worden verkort door het uitvoeren van specifieke controles, bijvoorbeeld: tank/leiding geldigheid LPG, CNG... Voor voertuigen die na 3 december 2018 voor het eerst (opnieuw) worden ingeschreven met een O-plaat, geldt de keuringsdatum als referentiedatum voor de terugkerende keuring.