Zone 3: van de Ginestestraat tot het Queteletplein

Richting Zuid: op de Kruidtuinlaan worden de voetpaden verbreed en wordt het fietspad verhoogd en verbreed. De vier scheefgegroeide bomen worden vervangen door een nieuwe bomenrij tot voorbij de Financiëntoren.

Op de Bischoffsheimlaan worden de voetpaden verbreed en verandert de laterale in een fietsstraat.

Richting Basiliek: de bomen blijven allemaal behouden. Er worden busbanen voorzien in elke richting waardoor de bussen aan dezelfde kant rijden als op het Rogierplein en waardoor het verkeer vlotter zal verlopen. Op deze busbanen zijn fietsers in beide richtingen toegelaten. De Galileelaan wordt een esplanade. Tussen de bomenrijen wordt een gemengde zone voor voetgangers en fietsers aangelegd.

Plannen zone 3

pc_zone_3_kr_plans-plannen.pdf(PDF) (4.94 MB)

 

Stedenbouwkundige vergunning

De pu-20180723.pdf(PDF) (3.48 MB) werd op 23 juli 2018 bekomen. De coördinatie met de verschillende nutsbedrijven is lopende. De start van de werkzaamheden is voorzien begin 2020.