Zone 4: Madou - Scailquinstraat - Leuvensesteenweg

De volledige heraanleg van gevel tot gevel van de Leuvensesteenweg tussen het Sint-Joostplein en het Madouplein met zone enkel voor bussen, fietsers en voetgangers (overdag),  en het creëren van een aangenamere openbare ruimte – Madou Esplanade is sinds 2019 achter de rug.

Elders in zone 4 zijn de werkzaamheden nog aan de gang. De werken van de nutsbedrijven in de Bischoffsheimlaan starten einde 2019, en lopen samen met de werkzaamheden van Brussel Mobiliteit door tot midden 2020.

 

Plannen zone 4

zone_4_plan_1.pdf(PDF) (8.83 MB)

zone_4_plan_2.pdf(PDF) (4.38 MB)

Stedenbouwkundige vergunning zone 4

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: zone_4_effectenrapport_deel_1.pdf(PDF) (19.95 MB) en zone_4_effectenrapport_deel_2.pdf(PDF) (18.8 MB)
Openbaar onderzoek van 17 oktober tot 15 november 2016 ( zone_4_advies_van_de_overlegcommissie.pdf(PDF) (67.89 KB) )
Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning: 13 april 2017 ( zone_4_stedenbouwkundige_vergunning.pdf(PDF) (1.34 MB) )