Zone 4: Madou - Scailquinstraat - Leuvensesteenweg

De omgeving van Madou krijgt een grondige facelift.

Volledige heraanleg van gevel tot gevel van de Leuvensesteenweg tussen het Sint-Joostplein en het Madouplein : zone enkel voor bussen, fietsers en voetgangers (overdag) :


We creëren een aangenamere openbare ruimte – Madou Esplanade :

We leggen veilige fietspaden aan op de Kleine Ring :

Plannen zone 4

Icône PDFzone 4 plan 1

Icône PDFzone 4 plan 2

Stedenbouwkundige vergunning zone 4

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: Icône PDFeffectenrapport deel 1 en Icône PDFeffectenrapport deel 2
Openbaar onderzoek van 17 oktober tot 15 november 2016 (Icône PDFadvies van de overlegcommissie)
Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning: 13 april 2017 (Icône PDFstedenbouwkundige vergunning)