Bezoldigd vervoer

U bent taxichauffeur of wil taxichauffeur worden?

Bent u taxi-uitbater of wilt u uitbater worden van een taxibedrijf?

U bent uitbater van een verhuurdienst van wagens met chauffeur (limousine) of u wenst dat te worden?

Ontdek dan hier alle praktische informatie en de contactpunten waar je terechtkan voor de administratieve afhandeling.

Op deze pagina vindt u ook alle info over de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV), die het geheel omvatten van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

De taxisector is onderworpen aan:

Voor meer informatie aarzel niet om contact op te nemen met de Directie Taxi's van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Meer info nodig? Neem dan contact op met de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit.

De loketten zijn open op:

 • maandag van 9 tot 12 uur
 • dinsdag van 9 tot 12 uur
 • woensdag heel de dag gesloten
 • donderdag van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 15u30
 • vrijdag van 9 tot 12 uur

Adres: CCN - Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel

Taxichauffeurs

Wil je graag taxichauffeur worden?

Sta niet langer te wachten aan de loketten! Verlies geen tijd!

 1. Stuur een mail met je gegevens, gsm-nummer en e-mailadres naar gvandooren@gob.brussels
 2. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op en laten je weten wanneer we een infosessie organiseren voor de Nederlandstalige kandidaten.

Lees ook eerst aandachtig volgend document: Icône PDFinformatie voor kanditaat-taxichauffeurs

Cursus ecologisch rijden

Eco-rijden is een opleiding ecologisch en spaarzaam autorijden, aangepast aan de huidige voertuigen. Het is eenvoudig aan te leren en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en het milieu. Ecologisch rijden biedt tal van voordelen: minder brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten, verlaagde uitstoot (CO2, fijn stof...), minder geluidsoverlast, minder stress, meer comfort.  De directie Taxi's van Brussel Mobiliteit organiseert nu een cursus ecologisch rijden voor taxichauffeurs. Meer info: kandidaat.chauffeurs@gob.brussels

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u deze graag ontvangen? Schrijf u hier in.

Taxi-uitbaters

Formulieren

Icône PDFaanvraag overdracht vergunning

Icône PDFaanvraag voortzetting vergunning

Icône PDFaanvraag voortzetting vergunning voor het exploiteren

Icône PDFwijzigingen van statuten

Icône PDFverlenging van een vergunning

Icône PDFaanvraag tot vrijwillige opschorting

Icône PDFdefinitieve stopzetting van de activiteit

Icône PDFaanvraag van een vergunning om een reservevoertuig te exploiteren

Icône PDFaanvraag voor het gebruik van een reservevoertuig

Icône PDFaanvraag voor een vervangvoertuig

Icône PDFaanvraag tot groepering van vergunningen

Icône PDFaanvraag tot groepering van vergunningen

Registratie van nieuwe taxi's voor PBM: instructies

De uitbater moet een afspraak maken, uitsluitend via het adres controletaxis@sprb.brussels, met vermelding van de volgende gegevens: naam van de onderneming, merk van het voertuig, model, nummerplaat, nummer van het identificatieplaatje. De afspraak wordt bij voorkeur op donderdag vastgelegd (ochtend of namiddag). Elke aanvraag aan het loket zonder afspraak zal worden geweigerd. Opgelet, u moet reeds in het bezit zijn van het PBM-voertuig voordat u een afspraak vastlegt, aangezien u het voertuig moet aanbieden vóór zijn registratie.

Herinnering: PBM-voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003.

Een nieuw voertuig dat niet beantwoordt aan de eisen zoals bepaald in het besluit = een voertuig dat niet wordt geregistreerd door de directie Taxi's. 

Exploitanten van limousines

Limousines worden opgedeeld in vier categorieën:

 • Luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,80 meter, hebben een nieuwe aankoopwaarde van minstens 32.239,92 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum zeven jaar oud zijn
 • Grote luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90 meter, hebben een nieuwe aankoopwaarde van minstens 48.811,84 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum tien jaar oud
 • Minibus: hebben een wielbasis van minstens 2,60 meter, hebben een nieuwkoopprijs van minstens 25.912,46 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum zeven jaar oud
 • Ceremoniewagens: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90meter, hebben de kenmerken van de 'grote luxe' klasse, behalve bijzondere kenmerken die aan hun gebruik gebonden zijn en die bij hun erkenning door de minister, op advies van een commissie, beoordeeld worden

Enkel de exploitanten die een vergunning voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben mogen limousinediensten uitvoeren waarvan het vertrekpunt gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voertuigen waarmee de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur worden uitgevoerd moeten luxevoertuigen zijn en moeten voldoen aan de comforteisen van de passagiers en de binneninrichting zoals gewenst door het cliënteel. Het voertuig moet uitgerust zijn met een duidelijk teken dat vooraan en achteraan weergegeven wordt, maar zonder dat dit teken buiten of binnenin refereert naar taxi's of kenmerkend is voor taxi's (taximeter, verklikkerlicht...).

De aangeboden diensten vereisen een voorafgaandelijk opgesteld schriftelijk contract voor minimum 3 uur voor een minimumprijs van 90 euro excl. btw + 30 euro excl. btw minimum voor elk bijkomend uur. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden op 7 april. De prestaties zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur op de zetel van de klant. 

Meer info: Icône PDFnota betreffende de vergunningsaanvragen

Formulieren

Icône PDFaanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

Icône PDFaanvraag tot verhoging van het aantal voertuigen

Icône PDFaanvraag tot vermindering van het aantal voertuigen

Icône PDFwijzigingen van statuten

Icône PDFdefinitieve stopzetting van de activiteit

Icône PDFverlenging van een vergunning voor het exploiteren

Icône PDFaanvraag voor een vervangingsvoertuig

Icône PDFaanvraag voor de inschrijving van een huurwagen met chauffeur

Voor meer info kunt u contact opnemen met de cel Limousines van de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit: limousines@gob.brussels

 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzondere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

Icône PDFaanvraagformulier voor toegang tot het beroep

Icône PDFleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier E

Icône PDFleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier 2

Icône PDFleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier E

Icône PDFleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier 2

Icône PDFleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier 1

Icône PDFleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier S

Icône PDFintern leerlingenvervoer (naar zwembad, gezondheidscentra, sportcentra...)

Icône PDFdagkolonies en speelpleinen

Icône PDFvervoer van personeel van ondernemingen en administraties

Icône PDFbejaardeninstellingen, dagcentra, pendeldiensten, winkelcentra, enz