Bezoldigd vervoer

U bent taxichauffeur of wil taxichauffeur worden?

Bent u taxi-uitbater of wilt u uitbater worden van een taxibedrijf?

U bent uitbater van een verhuurdienst van wagens met chauffeur (limousine) of u wil dat worden?

Ontdek dan hier alle praktische informatie en de contactpunten waar je terechtkan voor de administratieve afhandeling.

Op deze pagina vindt u ook alle info over de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV), die het geheel omvatten van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar voor welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

De taxisector is onderworpen aan:

Meer info nodig? Neem dan contact op met de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit.

De loketten zijn open op:

Maandag

09 : 00 – 12 : 00

Dinsdag

09 : 00 – 12 : 00

Woensdag

13 : 30 – 15 : 30

Donderdag

09 : 00 – 12 : 00

Vrijdag

09 : 00 – 12 : 00

 

*    Bij gemotiveerde aanvraag via taxisloketten@gob.brussels is voor bijzondere gevallen een afspraak op donderdagnamiddag mogelijk.

Laatste ticket: 30 min. voor de sluiting of wegens grote drukte

 

Vermijd wachtrijen aan de loketten en breng deze PDF-pictogramdocumenten mee.

Adres: CCN - Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel

Tel: 02 204 14 04

E-mail: taxisloketten@gob.brussels 

 

De uitbaters die graag een poster willen ophangen, folders of andere informatie voor de sector aan de loketten willen leggen, moeten dit vooraf aanvragen door een e-mail te sturen naar taxisloketten@gob.brussels.

Taxichauffeurs

Wil je graag taxichauffeur worden?

Sta niet langer te wachten aan de loketten! Verlies geen tijd!

 1. Stuur een mail met je gegevens, gsm-nummer en e-mailadres naar gvandooren@gob.brussels
 2. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op en laten je weten wanneer we een infosessie organiseren voor de Nederlandstalige kandidaten.

Lees ook eerst aandachtig volgend document: PDF-pictograminformatie voor kandidaat-chauffeurs

De cursus voor de Nederlandstalige kandidaat taxichauffeurs gaat door van maandag 2 juli tot en met donderdag 5 juli 2018, telkens van 9 tot 16 uur.

Het examen over de wetgeving en kaartlezen gaat door op maandag 9 juli 2018 om 9 uur

Gelieve u zo vlug mogelijk in te schrijven aan de loketten!

Cursus ecologisch rijden

Eco-rijden is een opleiding ecologisch en spaarzaam autorijden, aangepast aan de huidige voertuigen. Het is eenvoudig aan te leren en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en het milieu. Ecologisch rijden biedt tal van voordelen: minder brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten, verlaagde uitstoot (CO2, fijn stof...), minder geluidsoverlast, minder stress, meer comfort.  De directie Taxi's van Brussel Mobiliteit organiseert nu een cursus ecologisch rijden voor taxichauffeurs. Meer info: kandidaat.chauffeurs@gob.brussels

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u deze graag ontvangen? Schrijf u hier in.

Taxi-uitbaters

Formulieren

PDF-pictogramaanvraag overdracht vergunning

PDF-pictogramaanvraag voortzetting vergunning

PDF-pictogramaanvraag voortzetting vergunning voor het exploiteren

PDF-pictogramwijzigingen van statuten

PDF-pictogramverlenging van een vergunning

PDF-pictogramaanvraag tot vrijwillige opschorting

PDF-pictogramdefinitieve stopzetting van de activiteit

PDF-pictogramaanvraag van een vergunning om een reservevoertuig te exploiteren

PDF-pictogramaanvraag voor het gebruik van een reservevoertuig

PDF-pictogramaanvraag voor een vervangvoertuig

PDF-pictogramaanvraag tot groepering van vergunningen

PDF-pictogramaanvraag tot groepering van vergunningen

Registratie van nieuwe taxi's voor PBM: instructies

De uitbater moet een afspraak maken, uitsluitend via het adres controletaxis@sprb.brussels, met vermelding van de volgende gegevens: naam van de onderneming, merk van het voertuig, model, nummerplaat, nummer van het identificatieplaatje. De afspraak wordt bij voorkeur op donderdag vastgelegd (ochtend of namiddag). Elke aanvraag aan het loket zonder afspraak zal worden geweigerd. Opgelet, u moet reeds in het bezit zijn van het PBM-voertuig voordat u een afspraak vastlegt, aangezien u het voertuig moet aanbieden vóór zijn registratie.

Herinnering: PBM-voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003.

Een nieuw voertuig dat niet beantwoordt aan de eisen zoals bepaald in het besluit = een voertuig dat niet wordt geregistreerd door de directie Taxi's. 

Exploitanten van limousines

Limousines worden opgedeeld in vier categorieën:

 • Luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,80 meter, hebben een nieuwe aankoopwaarde van minstens 32.239,92 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum zeven jaar oud zijn
 • Grote luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90 meter, hebben een nieuwe aankoopwaarde van minstens 48.811,84 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum tien jaar oud
 • Minibus: hebben een wielbasis van minstens 2,60 meter, hebben een nieuwkoopprijs van minstens 25.912,46 euro (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2017) en zijn maximum zeven jaar oud
 • Ceremoniewagens: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90meter, hebben de kenmerken van de 'grote luxe' klasse, behalve bijzondere kenmerken die aan hun gebruik gebonden zijn en die bij hun erkenning door de minister, op advies van een commissie, beoordeeld worden

Enkel de exploitanten die een vergunning voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben mogen limousinediensten uitvoeren waarvan het vertrekpunt gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voertuigen waarmee de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur worden uitgevoerd moeten luxevoertuigen zijn en moeten voldoen aan de comforteisen van de passagiers en de binneninrichting zoals gewenst door het cliënteel. Het voertuig moet uitgerust zijn met een duidelijk teken dat vooraan en achteraan weergegeven wordt, maar zonder dat dit teken buiten of binnenin refereert naar taxi's of kenmerkend is voor taxi's (taximeter, verklikkerlicht...).

De aangeboden diensten vereisen een voorafgaandelijk opgesteld schriftelijk contract voor minimum 3 uur voor een minimumprijs van 90 euro excl. btw + 30 euro excl. btw minimum voor elk bijkomend uur. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden op 7 april. De prestaties zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur op de zetel van de klant. 

Meer info: PDF-pictogramnota betreffende de vergunningsaanvragen

Formulieren

PDF-pictogramaanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

PDF-pictogramaanvraag tot verhoging van het aantal voertuigen

PDF-pictogramaanvraag tot vermindering van het aantal voertuigen

PDF-pictogramwijzigingen van statuten

PDF-pictogramdefinitieve stopzetting van de activiteit

PDF-pictogramverlenging van een vergunning voor het exploiteren

PDF-pictogramaanvraag voor een vervangingsvoertuig

PDF-pictogramaanvraag voor de inschrijving van een huurwagen met chauffeur

Voor meer info kunt u contact opnemen met de cel Limousines van de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit: limousines@gob.brussels

 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzondere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

PDF-pictogramaanvraagformulier voor toegang tot het beroep

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier E

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier 2

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier E

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier 2

PDF-pictogramleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier 1

PDF-pictogramleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier S

PDF-pictogramintern leerlingenvervoer (naar zwembad, gezondheidscentra, sportcentra...)

PDF-pictogramdagkolonies en speelpleinen

PDF-pictogramvervoer van personeel van ondernemingen en administraties

PDF-pictogrambejaardeninstellingen, dagcentra, pendeldiensten, winkelcentra, enz

 

Herhaling van de reglementering: controle

lngevolge een aantal incidenten in de buurt van het Zuidstation wil de Directie Taxi's van Brussel Mobiliteit eraan herinneren dat de controle op de naleving van de reglementering voor taxi's en limousines enkel mag worden uitgevoerd door beëdigde overheidsambtenaren die daartoe uitdrukkelijk gemandateerd zijn door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de politie.

De chauffeurs en exploitanten moeten zich in geen geval laten controleren door andere mensen dan de uitdrukkelijk beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaren of de politie.

Het is voor alle andere mensen dus verboden om de plaats in te nemen van een beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaar of van de politie en om over te gaan tot controles van de geldigheid van de verzekering, de technische keuring, de routebladen, de vergunning, de overeenkomsten van huurwagens met chauffeur. Het is eveneens verboden om het verkeer te blokkeren en te hinderen en om filterblokkades te vormen.

Mensen die taxi's en limousines controleren zonder dat ze uitdrukkelijk beëdigd en gemandateerd zijn voor deze opdracht kunnen een gevangenisstraf en/of een boete van minstens 200 euro oplopen op basis van artikel 227 bis van het Strafwetboek. De verenigingen en groeperingen die op dezelfde wijze controles organiseren van taxi's en limousines riskeren eveneens een gevangenisstraf en een boete op basis van artikel 2 van de Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden. Op het kwaadwillig hinderen van het verkeer staat een gevangenisstraf en een boete die kan oplopen tot 8.000 euro.

Inbreuken op de reglementering kunnen gemeld worden aan de controleurs van de Directie Taxi's via e-mail (controletaxis@sprb.brussels) of per telefoon (02/204.14.04) en, in dringende gevallen, aan de politie.