Duplicaat

Omwille van verschillende omstandigheden zoals diefstal of verlies kan het nodig zijn om een duplicaat aan te vragen. Afhankelijk van het type certificaat of attest wijkt de procedure licht af.

U kan een duplicaat aanvragen bij Brussel Mobiliteit voor volgende certificaten:

 • Validatiecertificaat
 • Gelijkvormigheidscertificaat – PVG
 • Individueel goedkeuringscertificaat
 • PVB

Validatiecertificaat

Een duplicaat van een validatiecertificaat kan aangevraagd worden via homologatie@gob.brussels. Het gaat hierbij om validatiecertificaten afgeleverd door Brussel Mobiliteit of de FOD Mobiliteit (certificaten voor de staatshervorming van 2015).

Voeg bij de aanvraag volgende documenten:

 • Recto Verso kopie identiteitskaart
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs of van het attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de politie
 • Attest van verlies of diefstal van validatie certificaat (COC) afgeleverd door de politie
 • Foto van het identificatieplaatje/sticker van het voertuig met het merk, type, chassisnummer en goedkeuringsnummer van het voertuig
 • Foto van het chassisnummer

Onze dienst behandelt enkel aanvragen vanaf het moment dat de dossierkost betaald is, daarom verzenden wij zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging naar de aanvrager. Vanaf het moment dat de betaling ontvangen wordt, wordt het dossier zo snel mogelijk verder behandeld.

Gelijkvormigheidscertificaat – PVG

Bij het verlies van dit certificaat zal de fabrikant van het voertuig een duplicaat afleveren. Het is enkel de fabrikant die hiertoe gemachtigd is.

Indien de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat kan een duplicaat aangevraagd worden bij onze dienst. Een dergelijke aanvraag kan door onderstaande documenten door te sturen naar homologatie@gob.brussels:

 • Attest van verlies of diefstal van het Individueel Goedkeuringscertificaat
 • Recto-verso kopie van uw identiteitskaart
 • Foto van het chassisnummer
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs of van het attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de politie
 • Adres van de aanvrager
 • Bewijs van stopzetting activiteiten fabrikant of bewijs dat de fabrikant het onmogelijk kan afleveren

Onze dienst behandelt enkel betaalde aanvragen, daarom verzenden wij zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging naar de aanvrager. Vanaf de ontvangst van de betaling, wordt het dossier zo snel mogelijk verder behandeld.

Individueel goedkeuringscertificaat

Bij het verlies van een individueel goedkeuringscertificaat kan de overheidsinstelling die het oorspronkelijke certificaat uitreikte een duplicaat afleveren. Indien het certificaat door de Federale overheid werd afgeleverd, voor de staatshervorming van 2015, kunnen de drie gewesten een duplicaat afleveren.

Indien het oorspronkelijke certificaat door Brussel Mobiliteit werd afgeleverd gebeurt de aanvraag via homologatie@gob.brussels. Voeg hierbij volgende documenten:

 • Attest van verlies of diefstal van het Individueel Goedkeuringscertificaat
 • Recto-verso kopie van uw identiteitskaart
 • Foto van het chassisnummer
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs of van het attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de politie
 • Adres van de aanvrager

Onze dienst behandelt enkel betaalde aanvragen, daarom verzenden wij zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging naar de aanvrager. Vanaf de ontvangst van de betaling, wordt zo snel mogelijk het dossier verder behandeld.

PVB

Bij het verlies van een proces-verbaal van benaming zal de fabrikant van het voertuig een duplicaat afleveren. Het is enkel de fabrikant die hiertoe gemachtigd is.

Indien de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat kan een duplicaat aangevraagd worden bij onze dienst. Een dergelijke aanvraag door onderstaande documenten door te sturen naar homologatie@gob.brussels:

 • Attest van verlies of diefstal van het Individueel Goedkeuringscertificaat
 • Recto-verso kopie van uw identiteitskaart
 • Foto van het chassisnummer
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs of van het attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de politie
 • Adres van de aanvrager
 • Bewijs van stopzetting activiteiten fabrikant of bewijs dat de fabrikant het onmogelijk kan afleveren

Onze dienst behandelt enkel betaalde aanvragen, daarom verzenden wij zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging naar de aanvrager. Vanaf de ontvangst van de betaling, wordt zo snel mogelijk het dossier verder behandeld.