Duplicaat

In verschillende omstandigheden, zoals diefstal of verlies van het gelijkvormigheidsattest, moet een duplicaat worden aangevraagd. De procedure verschilt lichtjes afhankelijk van het type certificaat of attest.

U kan de volgende duplicaten aanvragen bij de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit:

 • Goedkeuringscertificaat voor voertuigen van categorie M-N-O-L
 • Gelijkvormigheidsattest – PVG voor voertuigen van categorie M-N-O-T-C-R-S-L
 • Individueel goedkeuringscertificaat voor voertuigen van categorie M-N-O-L
 • PVB voor voertuigen van categorie MT-LA

Als algemene regel geldt dat als het originele document door de federale regering werd afgeleverd vóór de staatshervorming van 2015, de drie gewesten de duplicaten mogen afleveren.

Als het originele certificaat werd afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u contact opnemen met de GOB via homologatie@gob.brussels.

Als het originele certificaat werd afgeleverd door het Waals Gewest, moet u contact opnemen met de SPW via homologation.vehicules@spw.wallonie.be.

Als het originele certificaat werd afgeleverd door het Vlaams Gewest, moet u contact opnemen met MOW.

Duplicaten van het inschrijvingsbewijs moeten worden opgevraagd bij de DIV via een specifieke procedure. Meer informatie vindt u op www.belgium.be/nl/mobiliteit

Goedkeuringscertificaat voor voertuigen van categorie M-N-O-L

Voor de behandeling van uw aanvraag voor een duplicaat van het goedkeuringscertificaat moet u onderstaande documenten naar homologatie@gob.brussels sturen in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting. Vergeet ook niet uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent mee te delen.

 • Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart
 • Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs of van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs
 • Een kopie van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het gelijkvormigheidsattest (COC)
 • Een foto van het voertuigidentificatieplaatje of de voertuigidentificatiesticker met daarop het merk, het type, het chassisnummer, de verschillende massa’s en het homologatienummer van het voertuig
 • Een foto van het chassisnummer
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging om de dossierkosten te betalen. De dienst Expertise Voertuigen behandelt enkel dossiers die volledig en betaald zijn.

Er wordt automatisch een dossiernummer toegekend aan uw aanvraag zodra deze is ingevoerd in ons computersysteem. U ontvangt dit nummer via een ontvangstbevestiging.

Voor een optimale opvolging is het belangrijk dat u enkel het onderwerp van de mail van uw oorspronkelijke aanvraag vermeldt als u contact met ons opneemt.

Gelijkvormigheidsattest (COC) – PVG voor voertuigen van categorie M-N-O-T-C-R-S-L

Bij verlies van het gelijkvormigheidsattest of het voormalige proces-verbaal van goedkeuring (PVG) moet u zich eerst wenden tot de fabrikant via zijn importeur, mandataris of concessiehouder.

Als de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat of hij het document niet kan afleveren, kan u een duplicaat aanvragen bij de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit door onderstaande documenten naar homologatie@gob.brussels te sturen in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting. Vergeet ook niet uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent mee te delen.

 • Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs of van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs
 • Een kopie van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het gelijkvormigheidsattest
 • Een foto van het voertuigidentificatieplaatje of de voertuigidentificatiesticker met daarop het merk, het type, het chassisnummer, de verschillende massa’s en het homologatienummer van het voertuig
 • Een foto van het chassisnummer
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig
 • Een kopie van de technische fiche, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur
 • Een kopie van het bewijs dat de fabrikant het duplicaat niet kan afleveren

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging om de dossierkosten te betalen. De dienst Expertise Voertuigen behandelt enkel dossiers die volledig en betaald zijn.

Er wordt automatisch een dossiernummer toegekend aan uw aanvraag zodra deze is ingevoerd in ons computersysteem. U ontvangt dit nummer via een ontvangstbevestiging.

Voor een optimale opvolging is het belangrijk dat u enkel het onderwerp van de mail van de mail van uw oorspronkelijke aanvraag vermeldt als u contact met ons opneemt.

Individueel goedkeuringscertificaat voor voertuigen van categorie M-N-O-L

Bij verlies van een individueel goedkeuringscertificaat kan Brussel Mobiliteit een duplicaat van het originele certificaat afleveren, waarvoor u onderstaande documenten naar homologatie@gob.brussels moet sturen in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting. Vergeet ook niet uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent mee te delen.

 • Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs of van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs
 • Een kopie van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het gelijkvormigheidsattest
 • Een foto van het voertuigidentificatieplaatje of de voertuigidentificatiesticker met daarop het merk, het type, het chassisnummer, de verschillende massa’s en het homologatienummer van het voertuig
 • Een foto van het chassisnummer
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging om de dossierkosten te betalen. De dienst Expertise Voertuigen behandelt enkel dossiers die volledig en betaald zijn.

Er wordt automatisch een dossiernummer toegekend aan uw aanvraag zodra deze is ingevoerd in ons computersysteem. U ontvangt dit nummer via een ontvangstbevestiging.

Voor een optimale opvolging is het belangrijk dat u enkel het onderwerp van de mail van uw oorspronkelijke aanvraag vermeldt als u contact met ons opneemt.

PVB (Proces-Verbaal van Benaming) voor voertuigen van categorie MT of LA

Bij verlies van het Proces-Verbaal van Benaming (PVB) moet u zich eerst wenden tot de fabrikant via zijn importeur, mandataris of concessiehouder.

Als de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat, hij het document niet kan afleveren of Brussel Mobiliteit het originele document heeft afgeleverd, kan u een duplicaat aanvragen bij onze dienst door onderstaande documenten naar homologatie@gob.brussels te sturen in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting. Vergeet ook niet uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent mee te delen.

 • Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs of van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs
 • Een kopie van het door de politie afgeleverde attest van verlies of diefstal van het gelijkvormigheidsattest
 • Een foto van het voertuigidentificatieplaatje of de voertuigidentificatiesticker met daarop het merk, het type, het chassisnummer, de verschillende massa’s en het homologatienummer van het voertuig
 • Een foto van het chassisnummer
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig
 • Een kopie van de technische fiche, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur
 • Een kopie van het bewijs dat de fabrikant het duplicaat niet kan afleveren

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging om de dossierkosten te betalen. De dienst Expertise Voertuigen behandelt enkel dossiers die volledig en betaald zijn.

Er wordt automatisch een dossiernummer toegekend aan uw aanvraag zodra deze is ingevoerd in ons computersysteem. U ontvangt dit nummer via een ontvangstbevestiging.

Voor een optimale opvolging is het belangrijk dat u enkel het onderwerp van de mail van uw oorspronkelijke aanvraag vermeldt als u contact met ons opneemt.