Elektrische steps

Hoe rijdt u best met een step? Welke regels moet u naleven? 

Ten eerste bepaalt uw snelheid waar u mag rijden.

Als u stapvoets rijdt

U mag op het trottoir rijden op voorwaarde dat u niet sneller dan stapvoets rijdt. In dat geval wordt u gelijkgesteld met een voetganger en moet u zich ook zo gedragen. Dat betekent dat u de zebrapaden gebruikt, dat u aan de verkeerslichten wacht tot de lichten op groen springen voor voetgangers, enz.

Als u sneller dan stapvoets rijdt

Als u sneller dan stapvoets rijdt, wordt u als een fietser beschouwd en moet u zich ook zo gedragen. Zo mag u niet op het trottoir rijden, moet u het fietspad gebruiken of bij gebrek aan een fietspad op de weg rijden, u mag gebruik maken van het beperkt éénrichtingsverkeer, enz.

Stapvoets = de gemiddelde snelheid van de voetgangers op het trottoir.

Als u voetgangers voorbijsteekt en er tussen slalomt, rijdt u te snel. In dat geval kunt u andere gebruikers van het trottoir doen schrikken en in gevaar brengen en mag een politieagent, die bevoegd is voor het beoordelen van de stapvoetse snelheid, u dan ook beboeten.

Wat is de maximumsnelheid op de weg?

Sinds 31 mei 2019 werd de maximumsnelheid tot 25 km/u opgetrokken. We weten dat snelheid een verzwarende factor is bij ongevallen. Een reden te meer om extra voorzichtig te zijn.

Enkele praktische tips om veilig te rijden

  • Neem uw tijd om het toestel te leren kennen. Oefen eerst wat op een parking of een privéterrein voor u zich in het verkeer begeeft.
  • Rijd in het begin op het trottoir en niet op de weg. Breng daarbij de voetgangers niet in gevaar.
  • Rijd nooit sneller dan stapvoets op het trottoir. Dat gaat in tegen de wegcode en bovendien riskeert u zo andere gebruikers van het trottoir te doen schrikken of hen aan te rijden.
  • Respecteer altijd de regels van de wegcode m.b.t. rode lichten, eenrichtingsverkeer, de rijrichting, enz. en zorg dat andere weggebruikers u zien of horen aankomen, want ze verwachten u niet te zien op de weg.
  • Vermijd de dodehoek van wagens, vrachtwagens en bussen. De bestuurders van deze voertuigen kunnen u dan niet zien en ze zijn de aanwezigheid van steps nog niet gewend.

  • Onderschat ten slotte de gevolgen van een stepongeval niet. Die kunnen zeer ernstig zijn. Het is raadzaam een fietshelm te dragen, want bij een val met een step is het risico op hoofdbreuken en -wonden zeer reëel.
  • Denk ook aan personen met een beperkte mobiliteit (blindheid, iemand die zich met krukken of een rolstoel verplaatst; enz.): parkeer uw step aan de kant van de weg (niet aan de kant van de gebouwen) parallel aan de stoep en parkeer niet op podotacliele tegels.

Elektrische steps en andere micromobiliteitsvoertuigen bieden potentieel heel wat voordelen, zoals snelheid, doeltreffendheid, een grote multimodaliteit, enz. Als we ze doeltreffend en veilig willen gebruiken, moeten we deze gedragsregels naleven en de andere weggebruikers respecteren.