Elektrische steps

Sinds 1 juli 2022 gelden in heel België nieuwe verkeersregels voor elektrische steps:

  • Geen elektrische step voor wie jonger is dan 16 jaar, behalve een beperkt aantal uitzonderingen (speelstraten, woonerven, voorbehouden wegen, enz.).
  • Gebruikers van een e-step worden voortaan als fietser beschouwd, ongeacht de snelheid. Dat betekent dat ze de verkeersregels die gelden voor fietsers moeten naleven. Concreet betekent dit dat ze niet langer op de stoep mogen rijden maar gebruik moeten maken van het fietspad. Indien er geen fietspaden zijn, moeten zij de weg gebruiken.
  • Een uitdrukkelijk verbod om passagiers te vervoeren op dit type voertuig. Op één step rijdt slechts één persoon, nooit twee.
  • De snelheid van deelsteps in de voetgangerszone in het stadscentrum en de semi-voetgangerszone op de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein wordt automatisch beperkt tot 8 km/u. Op alle andere plaatsen in het gewest is de snelheid van de deelsteps beperkt tot 20 km/u.

Enkele praktische tips om veilig te rijden

  • Neem uw tijd om het toestel te leren kennen. Oefen eerst wat op een parking of een privéterrein voor u zich in het verkeer begeeft.
  • Respecteer altijd de regels van de wegcode m.b.t. rode lichten, eenrichtingsverkeer, de rijrichting, enz. en zorg dat andere weggebruikers u zien of horen aankomen, want ze verwachten u niet te zien op de weg.
  • Vermijd de dode hoek van wagens, vrachtwagens en bussen. De bestuurders van deze voertuigen kunnen u dan niet zien en ze zijn de aanwezigheid van steps nog niet gewend.

  • Onderschat ten slotte de gevolgen van een stepongeval niet. Die kunnen zeer ernstig zijn. Het is raadzaam een fietshelm te dragen, want bij een val met een step is het risico op hoofdbreuken en -wonden zeer reëel.
  • Denk ook aan personen met een beperkte mobiliteit (blindheid, iemand die zich met krukken of een rolstoel verplaatst, enz.): parkeer uw step aan de kant van de weg (niet aan de kant van de gebouwen) parallel aan de stoep en parkeer niet op podotactiele tegels, niet op het fietspad of fietsmarkeringen, niet aan de in- en uitstapzone aan openbaarvervoerhaltes.

Elektrische steps en andere micromobiliteitsvoertuigen bieden potentieel heel wat voordelen, zoals snelheid, doeltreffendheid, een grote multimodaliteit, enz. Als we ze doeltreffend en veilig willen gebruiken, moeten we deze gedragsregels naleven en de andere weggebruikers respecteren.