DIY

Hieronder ontdekt u enkele interessante acties waarmee u zelf aan de slag kan in uw school: actiefiches, schoolstraat en fietsenstalling.

Stap voor stap actiefiches

We vroegen aan een aantal scholen welke acties zij de voorbije jaren met succes georganiseerd hadden. Uit al deze acties hebben we er een aantal geselecteerd, die duidelijk voor meer actieve verplaatsingen (te voet, step, fiets) hebben gezorgd. In onderstaande fiches wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze acties zelf in uw school kunt organiseren.

Schoolstraat 

Wat?

Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Je kan de straat op dat moment alleen te voet of met de fiets in. Geen enkele auto of brommer mag de straat inrijden. Bewoners mogen de straat wel nog uitrijden aan lage snelheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulp- en nutsdiensten.

Waarom?

Autodrukte aan de schoolpoort zorgt voor onveilige verkeerssituaties en een concentratie aan vervuilde lucht, net op het moment dat zich hier veel kinderen bevinden. Vreemd genoeg is het net die verkeerschaos die ouders aanzet om voor de auto te kiezen. Een schoolstraat kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Door auto’s uit de straat te weren op de momenten waarop de meeste leerlingen in en uit de school komen, zorg je voor meer verkeersveiligheid, gezondere lucht en meer sociale interactie aan de schoolpoort.

Hoe?

Bij het invoeren van een schoolstraat wordt altijd eerst een testfase georganiseerd. Deze testfase duurt bij voorkeur 14 weken (3 maanden). Op die manier hebben alle betrokkenen voldoende tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en er de voor- en nadelen objectief van te analyseren.

Aan het einde van de testfase wordt de schoolstraat geëvalueerd en kan beslist worden om tot een definitieve inrichting over te gaan.

In deze toolbox(PDF) (4.49 MB) vind je informatie over de verschillende stappen die je moet doorlopen om een schoolstraat te organiseren. Aan het einde van elk hoofdstuk, en helemaal achteraan de toolbox, kan je doorklikken naar verschillende nuttige documenten (o.a. evaluatie-vragenlijsten).

Begeleiding?

Heb je na het doorlopen van de toolbox nog begeleiding nodig om een nieuwe schoolstraat vorm te geven? De vzw GoodPlanet wordt door Brussel Mobiliteit gesubsidieerd om je hierbij te helpen.

Opmerkingen of aanvullingen?

Heb je nog opmerkingen of aanvullingen na het lezen van de toolbox? Laat het ons weten via mobiliteit@gob.brussels

Fietsenstalling

Velen van jullie vertellen ons al heel lang over uw moeilijkheden met betrekking tot het opzetten van een fietsparking in jullie scholen. Aan welke criteria moet het lokaal voldoen? Hoe het bevestigingsmodel van de fietsen te kiezen? Waar het nodige budget vinden voor de verschillende aankopen en/of werken?...

Brussel Mobiliteit heeft Pro Velo gevraagd een Gids voor fietsenstallingen op te stellen voor basisscholen en een andere voor middelbare scholen. Deze gidsen zijn bedoeld om zoveel mogelijk concrete antwoorden te geven aan scholen die fietsenstallingen willen creëren of verbeteren.

Ze kunnen hieronder worden gedownload en zijn op verzoek in gedrukte vorm verkrijgbaar via svp@gob.brussels