Groen technisch keuringsbewijs

Het groene keuringsbewijs wordt afgegeven wanneer het voertuig voldoet aan de technische voorschriften en geen gebreken vertoont die de veiligheid van de bestuurder, de passagiers of andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Het verkrijgen van het groene keuringsbewijs betekent echter niet automatisch dat het voertuig onbeperkt mag rijden. Defecten kunnen worden afgegeven.

Normale geldigheid

Het groene keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code)

  • Het voertuig heeft geen gebreken en is bevoegd om te rijden.
  • Op het keuringsbewijs staat: "Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften".

Het normaal geldige groene technische keuringsbewijs met opmerkingen (code 4)

  • Sommige technische elementen zijn op het moment van de keuring in orde, maar moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.
  • Het certificaat bevat de verklaring: "Gebreken die aanleiding geven tot hertelling zonder herkeuring".

Het groene, normaal gesproken geldige technische keuringsbewijs met opmerkingen (code 5)

  • Sommige technische elementen zijn niet in orde, maar zijn van dien aard dat ze niet opnieuw gecontroleerd hoeven te worden. Ze moeten echter wel zo snel mogelijk worden hersteld. Voor deze reparaties is geen specifieke kennis of apparatuur nodig.
  • Op het certificaat staat: "Gebrek dat aanleiding geeft tot reparatie zonder vertegenwoordiging".

Beperkte geldigheid

Het groene technische keuringsbewijs met beperkte geldigheid tot 3 maanden (code 3)

Er werden administratieve problemen of niet-naleving geconstateerd. Deze moeten binnen 3 maanden op orde zijn.