Het gebruik van oldtimers

Voertuigen ingeschreven onder de O-plaat mogen niet gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • commercieel en professioneel gebruik
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig

Interventievoertuigen > 25 jaar:

  • deze voertuigen kunnen met hun originele uitrusting (kleur, blauw licht, sirene, enz.) worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld voertuigen van de voormalige rijkswacht
  • deze voertuigen mogen echter niet met deze uitrusting op de openbare weg rijden. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die deze uitrusting moet verbergen