Jaarlijkse periodieke keuring zware bedrijfsvoertuigen

De eerste jaarlijkse periodieke keuring wordt 1 jaar na het eerste bezoek uitgevoerd. Daarna is de basisperiode tussen de volgende periodieke keuringen 1 jaar, behalve in het geval van een verandering van eigenaar.

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen.

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd, zoals tijdens een eerste keuring, indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

 Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

De periodieke keuring voor voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) boven 3,5 ton wordt vervolledigd door een diepgaander onderzoek van het remsysteem. Deze remmentest bepaalt de doelmatigheid van de reminrichting ten opzichte van de Maximaal Toegelaten Massa.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen: de keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten

Stuurinrichting en ophanging: de stuurrichting wordt bediend op de brug of in de put. De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een ophangingsbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Carrosserie, chassis en chassistoebehoren

Gezichtsveld

 • glas: scheuren, barsten of krassen
 • spiegels: aanwezigheid, staat
 • ruitenwissers: aanwezigheid, staat, werking en doelmatigheid

De tachograaf en/of snelheidsbegrenzer: de kalibratie van de tachograaf en de snelheidsbegrenzer is 2 jaar geldig. De kalibratie wordt uitgevoerd door een erkend installateur. De tachograaf en de snelheidsbegrenzer worden eenmaal per jaar gecontroleerd tijdens de periodieke controle van het voertuig.

De inspectie bestaat uit :

 • controle van de geldigheid
 • controle van de sticker
 • verificatie van bepaalde essentiële systeemgegevens

Verplichte bijkomende uitrusting voor het vervoer van gevaarlijke goederen - ADR-vervoer

 • Jaarlijkse controle van tankvoertuigen
 • Jaarlijkse keuring van trekker/dragend voertuig
 • Afgifte van certificaten

Diverse verplichte inrichtingen

 • veiligheidsgordels
 • gevarendriehoek