Keuring van een oldtimer na een ongeval

De voertuigen voorzien van een specifieke oldtimerplaat zijn onderworpen aan de keuring na ongeval. De beschadigde voertuigen echter, wat ook de oorzaak moge zijn, mogen terug in dienst worden gesteld op voorwaarde dat ze alle waarborgen bieden voor de veiligheid van het verkeer en de andere weggebruikers.

Enkel voor geseinde voertuigen waarbij het ongeval plaats vond na 3 december 2018 zal een Keuring Na Ongeval geëist worden.