Ombouw tot kampeerwagen

Het voertuig moet voldoen aan de geldende Europese verordening (858/2018/EG en vroeger) of het koninklijk besluit van 15 maart 1968, hoofdstuk 1, artikel 1, § 2, punt 69 betreffende de definitie van een kampeerwagen. U vindt het besluit in kwestie via de volgende link (§ 2, definitie nummer 69): LOI - WET (fgov.be)

Een ombouw tot kampeerwagen is alleen mogelijk als de constructie een woongedeelte bevat met minstens de volgende uitrusting:

  • Zitplaatsen en tafel
  • Bedden (gemaakt met of zonder gebruik van de zitplaatsen)
  • Keukenhoek
  • Opbergruimte

Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn, maar de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden verwijderd. Het voertuig moet passen bij de filosofie van een kampeerwagen en moet dus een comfortabel verblijf bieden.

Daarnaast zijn er bepaalde normen voor de installatie van gasflessen:

  • De installatie van een LPG-tank als reserve voor huishoudelijk gas is toegestaan
  • De gasfles(sen) moet(en) zich in een waterdicht compartiment bevinden dat naar buiten verlucht wordt
  • De gasfles(sen) moet(en) stevig bevestigd zijn. Als er meerdere gasflessen tegelijk worden gebruikt, moeten ze van elkaar worden gescheiden in het daarvoor bestemde compartiment
  • De gasfles(sen) mag (mogen) niet in contact komen met de wanden van het compartiment