Opnieuw inslaan van het chassisnummer

Attest van het herinslaan van het chassisnummer (voertuigidentificatienummer)

In sommige omstandigheden moet het chassisnummer opnieuw worden ingeslagen in het voertuig. Als het herinslaan niet door de fabrikant gebeurde, moet de bevoegde gewestelijke overheid certificeren dat het herinslaan volgens de regels werd uitgevoerd. Omstandigheden waarbij de tussenkomst van Brussel Mobiliteit vereist is:

Als het voertuig vóór 15 juni 1968 is geproduceerd en:

 • de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat
 • het voertuig nooit als oldtimer geregistreerd is in België
 • een groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid werd afgegeven met als gebrek: “IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG: CHASSISNUMMER: onvindbaar of onleesbaar. Er zal opnieuw een volledige keuring worden uitgevoerd”

Als het voertuig na 15 juni 1968 is geproduceerd en:

 • een groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid werd afgegeven met als gebrek: “IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG: CHASSISNUMMER: onvindbaar of onleesbaar. Er zal opnieuw een volledige keuring worden uitgevoerd”;
 • de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat.

Stap 1: de aanvraag

Voor de behandeling van uw aanvraag voor een attest van het herinslaan van het chassisnummer moet u onderstaande documenten naar homologatie@gob.brussels sturen in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting. Vergeet ook niet uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent mee te delen.

 • Een kopie van het aankoopbewijs
 • Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs
 • Een recto-verso kopie van het gelijkvormigheidsattest of het proces-verbaal van goedkeuring (PVG) indien beschikbaar
 • Een kopie van het laatste keuringsbewijs
 • Een kopie van het “British Heritage Trust”-certificaat als het voertuig van Britse makelij is
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig
 • Een foto van het identificatieplaatje van de fabrikant
 • Een foto van het motornummer, indien aanwezig
 • Een foto van het onleesbare chassisnummer, indien aanwezig

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging om de dossierkosten te betalen. De dienst Homologatie behandelt enkel dossiers die volledig en betaald zijn.

Er wordt automatisch een dossiernummer toegekend aan uw aanvraag zodra deze is ingevoerd in ons computersysteem. U ontvangt dit nummer via een ontvangstbevestiging.

Voor een optimale opvolging is het belangrijk dat u enkel het onderwerp van de mail van de mail van uw oorspronkelijke aanvraag vermeldt als u contact met ons opneemt.

Stap 2: het herinslaan

Het herinslaan van het chassisnummer van uw voertuig kan gebeuren door een garagist van uw keuze. Het oude nummer moet op voorhand zijn doorgehaald.

De voorschriften voor het herinslaan van het chassisnummer volgens de regels van goed vakmanschap zijn:

 • Het herinslaan moet rechtstreeks op het chassis gebeuren
 • De tekens moeten minstens 7 mm hoog zijn
 • Het lettertype moet leesbaar zijn, vermijd bijvoorbeeld het lettertype Gothic

Stap 3: controle van het herinslaan

Zodra de betaling van de dossierkosten bevestigd is en het herinslaan gebeurd is, zal een personeelslid u contacteren om het herinslaan te controleren en de boorddocumenten te vergelijken met de documenten in de aanvraag.

De controle vindt plaats aan de Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel. U moet het voertuig dus zelf tot daar brengen.

Als het heringeslagen chassisnummer niet aan de voorschriften voldoet, moet het opnieuw worden ingeslagen en moet er een nieuwe controle op afspraak plaatsvinden.

Stap 4: afgifte van het attest voor het herinslaan van het chassisnummer

Als het herinslaan bevestigd wordt door het personeelslid ter plaatse, wordt het attest verzonden naar het adres dat u heeft opgegeven in uw oorspronkelijke aanvraag dat eveneens werd gebruikt voor het versturen van de betalingsuitnodiging voor de dossierkosten.

Title 5: bezoek aan de autokeuring

Zodra u het attest van het herinslaan van het chassisnummer hebt ontvangen, moet u teruggaan naar het keuringscentrum dat het gebrek heeft vastgesteld. Op basis van dit attest zal een inspecteur de zegel van het centrum aan beide zijden van het chassisnummer aanbrengen en een nieuwe volledige keuring uitvoeren. De procedure is hiermee afgerond.

NB: Het attest van het herinslaan van het chassisnummer is een volwaardig boorddocument en moet dus altijd in het voertuig aanwezig zijn. Bijgevolg moet het bij een doorverkoop ook aan de nieuwe eigenaar van het voertuig worden bezorgd.