Parkeerbeleidsplan

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan streeft naar een coherent parkeerbeleid en wil de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten vereenvoudigen en harmoniseren. Parkeerbeleid is een belangrijk instrument op vlak van mobiliteit: het maakt ruimte op de openbare weg vrij voordele van andere vervoermiddelen en moedigt alternatieven voor de privéwagen aan. Het maakt integraal deel uit van de andere gewestelijke plannen en vormt de basis voor het luik 'parkeren' van het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move.

Een regelgeving voor de openbare weg opstellen die rekening houdt met de specifieke aard van de wijken en die laten naleven, die rotatie invoert en alle gebruikers de mogelijkheid biedt makkelijker een plaats te vinden. De strategie mikt op alle soorten voertuigen: al dan niet gedeelde auto's, taxi's, fietsen, motorfietsen, autobussen, vrachtwagens en bestelwagens... Ook de leveringszones komen aan bod. Ze behandelt het verplichte aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg maar ook buiten de openbare weg (openbare parkings, P+R, parkings voor buurtbewoners).

Om het verkeer te optimaliseren werkt Brussel Mobiliteit samen met Leefmilieu Brussel om de regels van het BWLKE in het kader van de milieuvergunningen die toegekend worden voor parkings van kantoorgebouwen, te implementeren, om zo het parkeren van de voertuigen van pendelaars optimaal te regelen.

Download hier het parkeerplan.pdf(PDF) (7.9 MB)

Meer info op parking.brussels