Drie nieuwe bruggen voor de Kanaal Cyclostrade

Status : Studie

Eind 2021 vroeg Brussel Mobiliteit een stedenbouwkundige vergunning aan voor drie fietsbruggen op de KanaalCyclostrade. Dergelijke fietssnelwegen zijn vlotte fietsroutes, vaak langs een spoor-, water- of snelweg. Ze vormen de ruggengraat waarop andere fietsroutes aansluiten. Eerder werd al een vrijliggende fiets- en wandelboulevard ingericht tussen de Brussels Cruise Terminal en de Budabrug.

De drie nieuwe bruggen bevinden zich in het kanaalgebied, een prioritaire zone voor Stedelijke Herwaardering, Ze komen onder de bruggen voor het autoverkeer zodat voetgangers en fietsers kunnen oversteken zonder in conflict te komen met het gemotoriseerd verkeer. Tegelijk wordt de openbare ruimte heringericht om de band tussen de stad en het water te versterken.

Zowel aan De Trooz als aan Sainctelette worden de kaaimuren verlaagd. Aan De Trooz komt langs de oevers een esplanade, een grote open ruimte waar voorbijgangers veilig en comfortabel langs kunnen en elkaar kunnen ontmoeten. De Jules De Troozsquare zelf met het Monument van de Arbeid maakt deel uit van dit project. In september 2022 reikte urban.brussels de stedenbouwkundige vergunning uit voor deze werken ter hoogte van De Trooz.

Aan Sainctelette wordt de Koolmijnenkaai verlengd zodat voetgangers en fietsers comfortabel van Sainctelette naar het Becopark kunnen. Parallel hiermee loopt trouwens een project voor de globale herinrichting van het Saincteletteplein.

Aan Van Praet ligt de situatie enigszins anders omdat het project daar uit twee delen bestaat. Richting Brussel wordt de kaai verbreed om voetgangers en fietsers voldoende ruimte te bieden. Richting Vilvoorde worden twee percelen die eigendom zijn van de Koninklijke Schenking en de Haven van Brussel gebruikt door BRYC (Brussels Royal Yacht Club). Daarom moeten het fiets- en een voetpad van de Vilvoordsesteenweg tot aan de BRYC langs de keermuur aangelegd worden.

De KanaalCyclostrade op Brussels grondgebied wordt aangelegd met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat door aanleg van ononderbroken fiets- en wandelroutes zachte verplaatsingswijzen wil aanmoedigen.

Documenten

De documenten die verband houden met de vergunningsaanvraag zijn beschikbaar op openpermits.brussels

Présentation / presentatie Sainctelette(PDF) (2.41 MB) Présentation / presentatie De Trooz(PDF) (3.51 MB)

 

Beelden

Sainctelette

De Trooz

Van Praet

Algemene info

Gemeenten

  • Stad Brussel
  • Schaarbeek
  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten