Saincteletteplein

Status : Vergunning toegekend

Brussel Mobiliteit lanceerde een project voor de heraanleg van het Saincteletteplein tussen het IJzerplein en de Havenlaan. 

De belangrijkste ambitie van het project bestaat erin om de ruimte beter te verdelen tussen de verschillende weggebruikers : voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer door de auto minder ruimte te geven. 

Het Kanaal is van oudsher een echte en symbolische grens tussen Oost- en West-Brussel. Het doel van het project is om het plein aantrekkelijker te maken en zo de twee oevers beter te verbinden.

Het project en de uitdagingen: 

De zone Sainctelette is een belangrijk knooppunt in de stad. Het wordt doorkruist door verkeersaders die de Kruidtuin verbinden met de Basiliek. Ze vormt ook de grens tussen de Maritiemwijk, de Noordwijk en het stadscentrum. De zone is ook een verkeersknooppunt. Alle vervoermiddelen zijn er aanwezig: tram, metro, auto's, fietsers, voetgangers en schepen. Vandaag is de zone Sainctelette verzadigd en gevaarlijk. 

Brussel Mobiliteit lanceerde een project voor de heraanleg van het Saincteletteplein tussen het IJzerplein en de Havenlaan. 

De belangrijkste ambitie is de ruimte beter te verdelen tussen de verschillende gebruikers door de auto minder ruimte te geven.

1 - Een brugplein 

Het project voorziet in een plein dat het kanaal oversteekt en de twee oevers dichter bij elkaar brengt. Dit 'brugplein' zal worden aangelegd door de ruimte van de laan te herbekijken en de kwaliteit en grondinname van de bruggen te verhogen. Voetgangers en fietsers zullen meer ruimte krijgen op de weg.

Bedoeling is om de inwoners nieuwe openbare ruimten te bieden. Deze openbare ruimten, waar nieuwe praktijken zullen kunnen plaatsvinden (wandelen, kinderspelen, foodtruck…), zullen het gebruik van dit plein een nieuwe insteek geven. In de nieuwe ruimten zullen buitenevenementen kunnen worden georganiseerd.

Dit brugplein moet de grens tussen West- en Oost-Brussel doorbreken. Het doel van het project is om de plek gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker te maken en zo de twee oevers beter met elkaar te verbinden.

2 - Veiliger verplaatsingen, minder auto's

Momenteel is Sainctelette een zeer ongevalgevoelig kruispunt. Het is niet evident om te wandelen, fietsen of rijden. Ook de afritten van het openbaar vervoer zijn onveilig. De uitdaging ligt hem in het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de verplaatsingen van :

  • De voetgangers: bredere voetpaden en aangename promenades. De kruispunten worden eenvoudiger zodat oversteken minder tijd in beslag neemt en de voetgangers zich veiliger zullen kunnen verplaatsen. 
  • De fietsers: beveiligde fietspaden, de meeste in twee richtingen, zullen over het hele traject worden aangelegd aan weerszijden van de laan.
  • Het openbaar vervoer: de aansluitingen tussen de vervoermiddelen (tram, metro, bus) zullen worden vergemakkelijkt. Er komt een betere verbinding tussen de tramhalte IJzer en de wijk. Ook de overgang tussen de fiets en het openbaar vervoer zal vlotter kunnen verlopen.
  • De automobilisten. Het kruispunt zal optimaal functioneren om een voldoende doorstroming te garanderen. De openbare ruimte zal worden herverdeeld zodat alle vervoerswijzen hun plaats krijgen.

3 - Een groen en aangenaam plein dat de belangrijkste culturele polen met elkaar verbindt 

Vandaag staat het Saincteletteplein vooral in het teken van de auto. De verkeerswegen zijn hoofdzakelijk verhard en maken wandelen of fietsen niet erg aangenaam. Het project wil twee grote promenades bevestigen die de twee oevers met elkaar verbinden voor fietsers of voetgangers: 

  • in het zuiden, in het verlengde van de historische beplante promenades van het stadscentrum. 
  • in het noorden om de verbinding te vormen tussen het Maximiliaanpark, het Kanal Museum, het Kaaitheater en het Becopark.  Deze verbindingen zullen ertoe bijdragen dat de plaats een belangrijk culturele aantrekkingspool wordt. Nieuwe dynamische infrastructuren zullen zo ten dienste staan van de Brusselaars.

Groen zal een belangrijke plaats innemen. De promenades zullen ook de kaaien herwaarderen door rustplaatsen te creëren in de buurt van het Kanaal van Brussel. Deze natuur zal bovendien ook koelte-eilanden creëren, en dus oververhitting tijdens hittegolven beperken en de plek leefbaarder maken.

Renders : © SAIDA VOOR AGENCE TER

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Stad Brussel
  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten