Heraanleg van de Neerstalsesteenweg tussen de André Baillonstraat en de steenweg op Ruisbroek

Status : In uitvoering

Brussel Mobiliteit en de MIVB richten de Neerstalsesteenweg in Vorst opnieuw in tussen de steenweg op Ruisbroek en de André Baillonstraat. De tramsporen moeten in dit deel van de Neerstalsesteenweg vervangen worden en de openbare ruimte wordt over de hele breedte van de straat heraangelegd. 

Aan de noordkant sluit het project aan op het project dat de gemeente Vorst heeft ontwikkeld in het kader van het ​ wijkcontract Hart van Vorst, en de participatie die heeft geleid tot een ambitieus project. Aan de zuidkant sluit het aan op de tramsporen die aangelegd werden voor de tramstelplaats Marconi. 

Comfort voor voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer

Het comfort voor voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer op de Neerstalsesteenweg zal sterk worden verbeterd: trottoirs met een minimumbreedte van 2 meter, verlaagde stoepranden en tegels die slechtzienden de weg tonen. ​ De haltes van het openbaar vervoer zullen worden aangepast aan de huidige toegankelijkheidsnormen. Zo wordt het nemen van de tram voor iedereen veel gemakkelijker. Bovendien wordt de regelmaat van het openbaar vervoer sterk verbeterd door het wijzigen van bepaalde rijrichtingen.

Deze focus op voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer is een uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. De Neerstalsesteenweg is voor deze gebruikers als prioritair aangemerkt.

Op verschillende plaatsen zullen veertig fietsenrekken worden geplaatst. Fietsers genieten verder ook nog van het autoluw maken van de as, in overeenstemming met Goodmove, doordat delen ervan enkelrichting zullen zijn. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd om overal een comfortabele breedte van het trottoir mogelijk te maken.

Het is de ambitie van Brussel Mobiliteit om een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte te creëren die de levenskwaliteit in de wijk zal verhogen.

Regenwater opvangen met regentuinen

Bij de herinrichting van de Neerstalsesteenweg zullen innovatieve oplossingen voor de afvoer van regenwater worden toegepast. Het rioleringsnet zal zo weinig mogelijk worden gebruikt. Om dit te bereiken, worden twee oplossingen gebruikt:

  • Regentuinen: aanplantingen in de open lucht die het mogelijk maken de stad te vergroenen en tegelijk een reeks ecosysteemdiensten te leveren: een betere waterhuishouding, vermindering van het hitte-eilandeffect, biodiversiteit, enz.
  • Drainagebedden: onder parkeerplaatsen (auto’s en fietsen) of onder een deel van de stoepen zorgen zij voor een aanzienlijke vergroting van de infiltratieoppervlakken en beheren zij het afvloeiende water zo dicht mogelijk bij de plaats waar het regenwater valt. Het resultaat: een vermindering van het risico op verstopping en vervuiling.

Naast de 867 m² aan regentuinen zullen 69 bomen van verschillende soorten de huidige 50 vervangen.

De werkzaamheden verlopen in fasen, deel per deel, te beginnen aan de kant van de steenweg op Ruisbroek (niet inbegrepen), met de plaatsing van de nieuwe bovenleidingen, gevolgd door de aanleg van de nieuwe sporen. Tegelijkertijd zullen de verschillende nutsbedrijven (water, riolering, telecom, gas, elektriciteit) de nodige werkzaamheden uitvoeren. Brussel Mobiliteit zal eindigen met de aanleg van nieuwe stoepen en beplanting.

 

Algemene info

Gemeenten

  • Vorst

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 2/4/2021
Alle projecten