Jubelfeestbrug

Pont du Jubilé
Status : In uitvoering

De NMBS is begonnen met de restauratie- en renovatiewerken aan de Jubelfeestbrug met uitzicht op het Thurn & Taxispark. De beschermde spoorwegbrug over de site van Thurn & Taxis wordt vernieuwd met respect voor de erfgoedkenmerken, maar ook de veiligheid en het comfort voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd. Eenmaal de NMBS de brug gerenoveerd zal hebben, zal ze de brug definitief overdragen worden aan Brussel Mobiliteit.

Het renovatieproject omvat het onderhoud en de renovatie van de brug en zijn structuur, met een aanpassing aan het hedendaagse gebruik en behoud van het erfgoed. ​ Visueel belangrijke elementen die in de loop der tijd verdwenen zijn, zullen op een hedendaagse manier opnieuw geïntegreerd worden.

Het hoofddek van de 80 meter lange brug wordt vervangen. Daarvoor zullen alle onderdelen in prefabbeton worden weggenomen en vervangen door een nieuw structureel brugdek dat uit een metalen plaat bestaat.

Wat de mobiliteit betreft, zal afgescheiden verkeer voor elke vervoerswijze (auto, voetganger, fiets) de veiligheid en het comfort van alle bruggebruikers verbeteren. Iedereen die zich over de brug verplaatst, krijgt zijn eigen plekje. Het tweerichtingsverkeer voor auto’s blijft behouden op het centrale gedeelte. Aan weerszijden van de rijbaan komt een apart éénrichtingsfietspad van 2,10 meter en voor voetgangers wordt een brede houten stoep aangelegd.

Omdat ze niet origineel zijn, worden de huidige leuningen verwijderd, samen met het hele bovendek. Ze zullen worden vervangen door modellen die gebaseerd zijn op de kenmerken van de originele leuningen. ​ Ze zullen bestaan uit stijlen en een leuning op reglementaire hoogte en zullen zo het zicht naar het park openen. De veiligheidsopvulling wordt gemaakt van een traliewerk van roestvrij staaldraad. Hogere stijlen (+/-2,5m), identiek verdeeld aan de belangrijkste masten uit die tijd, zullen fictief de oorspronkelijke grenzen van de ruimte aangeven en de originele structuur oproepen.

De historische verlichtingsarmaturen, die bijdroegen aan de monumentaliteit en de statigheid van de brug, zijn nu allemaal verdwenen: het project voorziet erin om ze opnieuw te plaatsen door de structuren en lichtbollen op een eigentijdse manier te herinterpreteren, met behoud van de vormen uit het verleden. Ze zullen op dezelfde plaatsen staan als vroeger en ook hun aantal zal gelijk zijn. Deze armaturen zullen zorgen voor een deel van de nachtverlichting, die bovendien zal worden versterkt door verlichting rond de banken en leuningen om de zichtbaarheid voor alle gebruikers te optimaliseren.

Na de renovatie door de NMBS wordt de Jubelfeestbrug overgedragen aan Brussel Mobiliteit, die de nieuwe eigenaar en beheerder wordt.

Algemene info

Gemeenten

  • Stad Brussel
  • Sint-Jans-Molenbeek
Alle projecten