Parklaan

Status : Studie

In het kader van het Stadsvernieuwingscontract Koningslaan stuurt Brussel Mobiliteit een herinrichtingsproject voor de Parklaan aan, samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, de MIVB, Brussel Leefmilieu en Vivaqua.

De perimeter van het project omvat de hele Parklaan, van aan de Bareel van Sint-Gillis, een belangrijke verkeersknoop, tot aan het Rochefortplein, aan het park van Vorst, de groene long van deze gemeente.

Wat is een Stadsvernieuwingscontract?

Een Stadsvernieuwingscontract is een tijdelijk actieplan waarbij middelen, energie en projecten gebundeld worden in een zone die de gemeentegrenzen overschrijdt. De herwaardering gebeurt door de openbare ruimte en het stedelijk weefsel te verbeteren, infrastructuur en huisvesting te creëren en de economische en ecologische kwaliteit op te waarderen.

Bestaande situatie

De Parklaan wordt door alle vervoermiddelen intensief gebruikt. De laan verbindt laag Vorst met hoog Sint-Gillis.

Er is een groene middenberm van aan de Bareel tot aan het grote park, maar dit is een ruimte die niet echt wordt gebruikt.

Laag Vorst wordt geplaagd door regelmatige overstromingen. Brussel Leefmilieu heeft een hydrologische studie uitgevoerd. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van deze studie.

De projectdoelstellingen

Het doel is een stedelijk project tot stand te brengen om:

  • een kwalitatieve stedelijke en landschappelijke ruimte te creëren
  • een autoluwe, aangename ruimte te creëren waar iedereen zich welkom voelt
  • geluidsoverlast door verkeersdruk te verminderen
  • de levenskwaliteit te verbeteren door verbindingen te creëren met de bestaande groene ruimtes
  • overstromingen voorkomen door een beter beheer van het regenwater
  • interactie te creëren tussen de openbare ruimte en de verschillende functies rond de laan

Voor de mobiliteit zal het project de bevindingen van het nieuwe circulatieplan volgen dat momenteel wordt bestudeerd in het kader van het Lokaal Mobiliteitscontract VoorpleinEN. Meer informatie over dit Lokaal Mobiliteitscontract op de websites van de gemeentes Sint-Gillis en Vorst.

Als voortzetting van het burgerparticipatieproces dat binnen het Lokaal Mobiliteitscontract aan de gang is, zal in het najaar van 2021 een burgerraadpleging over de heraanleg plaatsvinden. De opdracht om de burgerparticipatie te organiseren werd gegund aan Citytools.

 

  

Algemene info

Gemeenten

  • Sint-Gillis
  • Vorst
Alle projecten