Parklaan / Bareel Sint-Gillis

Rendu 3D de la future avenue du Parc
Status : Studie

In het kader van het stadsvernieuwingscontract voor de Koninginnelaan leidt Brussel Mobiliteit samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, de MIVB, Leefmilieu Brussel en Vivaqua een project voor de heraanleg van de Parklaan.

Het project beslaat de volledige Parklaan tussen het Rochefortplein aan de rand van het park van Vorst, de groene long van de gemeente, en de Bareel van Sint-Gillis, een stedelijk verkeersknooppunt.

De Bareel van Sint-Gillis kent al vele jaren problemen met de vlotheid en de veiligheid van het verkeer. Ze bevindt zich in dezelfde "Autoluwe Maas" volgens het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move, en dus was het maar logisch om de Bareel mee te betrekken in het project, voor meer coherentie.

Doelstellingen van het project

De belangrijkste betrachtingen van het project zijn om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, efficiënte systemen voor regenwaterbeheer in te bouwen en de verkeersveiligheid voor alle gebruikers te verbeteren.

De Parklaan wordt heringericht om plaats te bieden aan twee nieuwe bomenrijen langs de voetpaden. Deze versterken het karakter van de landschappelijke as en de verbinding met het park van Vorst, terwijl ze tegelijkertijd structuur geven aan de regentuinen die zullen worden aangelegd om regenwater te bufferen.

Fietsers zullen worden beschermd op aparte fietspaden op de gevaarlijkste stukken (bergop tussen Rochefort en de Clémentinelaan, in de flessenhals bij het naderen van de Bareel, bergaf bij het naderen van het Rochefortplein) en zullen de rijbaan delen met auto's op de rest van de laan, die een fietszone wordt, waar fietsen voorrang hebben en auto's hen niet mogen inhalen.

De haltes van het openbaar vervoer worden herdacht om een optimale toegankelijkheid voor iedereen te garanderen.

De "restzones" die momenteel voorkomen op de kruispunten met de verschillende straten die loodrecht op de Parklaan staan, zullen worden ontwikkeld om ze te activeren en er aangename ontspanningszones van te maken. De "flessenhals" van de Parklaan wordt omgezet in eenrichtingsverkeer in de inkomende richting van Bareel richting Rochefort. Dit zal, samen met de verplaatsing van de bestaande bushaltes, bredere voetpaden en een fietspad mogelijk maken.

De Bareel wordt volledig heringericht: de tram zal niet meer rond, maar doorheen het plein rijden. Het standbeeld van de Waterdraagster verhuist naar zijn oorspronkelijke locatie. De trottoirs worden verbreed en de rijweg smaller, zodat er geen twee auto's naast elkaar kunnen rijden, een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken. De geplande verbeteringen zullen het rotondekarakter van de Bareel versterken en de bijbehorende voorrangsregels verduidelijken.

Rendu 3D de la future avenue du Parc

Algemene info

Alle projecten