Picardstraat

Illustration rue Picard - Beeld Picardstraat
Status : Studie

Deze pagina bevat informatie over de herinrichting van de Picardstraat. Raadpleeg ook onze pagina over de aanleg van de nieuwe tramlijn 15 Noordstation - Belgica.

De ambitie

Vandaag vormt de Picardstraat eerder een breuklijn dan een verbinding tussen de Maritiemwijk en de buurt rond de site van Tour & Taxis die in volle ontwikkeling is. Daar wil het nieuwe project komaf mee maken door van de Picardstraat een ontmoetingsplek te maken. Doel is de Picardstraat in de wijk te verankeren door de band met het kanaal aan te halen en zo oud en nieuw Molenbeek met elkaar te verbinden

Tegen 2028 zal er ook een nieuwe tramlijn rijden tussen Belgica en het Noordstation via de Picardstraat en de Suzan Daniel-brug. Op middellange termijn is voorzien dat de tram wordt doorgetrokken langs het Centraal Station tot in Elsene. In kader hiervan heeft Brussel Mobiliteit de opdracht gegeven voor de herinrichting van de openbare ruimte langs het tramtracé (Picard- en Vanderstichelenstraat). In overleg met de bewoners wordt nagedacht over hoe meer plaats geboden kan worden aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en tegelijk de toegang van en naar de wijk voor automobilisten wordt gewaarborgd. 

Daarnaast zal er ook gezorgd worden voor een betere infiltratie van het regenwater om het risico op overstromingen in het lager gelegen deel van de Picardstaat en de Havenlaan te beperken. Tegelijk zal minder afvalwater overlopen in het kanaal en de Zenne.

Participatie

Om buurtbewoners, verenigingen en handelaars te betrekken bij de herinrichting, zetten we in op participatie:

Participatieavond 27 april 2023

Op 27 april 2023 vond de eerste info- en participatieavond plaats in het Gemeenschapscentrum Maritiem. Een 70-tal mensen deelden hun ideeën, vragen en bedenkingen over de huidige situatie rond kleine tafels.

Rommelmarkt 29 april 2023

Zaterdag 29 april 2023 stonden we met onze elektrische tuktuk op de rommelmarkt in de Maritiemwijk. Met een koffie of thee in de hand konden bezoekers hun visie op de heraanleg van de Picardstraat met ons delen. Via een vragenlijst en een plan van de huidige straat verzamelden we jullie input.

Eerste resultaten

Elke deelnemer legde een eigen puzzel van de ‘ideale straat’. Uit alle puzzels kwamen 3 soorten inrichting naar voren:

  1. Scheiding van alle weggebruikers (grote voorkeur)
  2. Openbaar vervoer en auto gemengd (matige voorkeur)
  3. Fiets en auto gemengd (weinig voorkeur)

Ook gaven de deelnemers aan of ze één of twee rijstroken wilden, meer of minder groen, meer of minder parkeergelegenheid, bredere of smallere voetpaden, enz.


De puzzel van “mijn ideale straat”

Tussentijds verslag over de participatie van april 2023(PDF) (15.71 MB)

Al deze input vormde de aanzet tot 4 mogelijke ontwerpvoorstellen.

Participatieavond 27 juni 2023

Tijdens een tweede participatiemoment met een opkomst van ruim 150 mensen wilden we de 4 ontwerpvoorstellen aftoetsen met het publiek. De bedoeling was om in kleinere groepen te discussiëren en vervolgens met de feedback terug te keren naar de tekentafel. Maar door de grote aanwezigheid was dit niet mogelijk. In plaats daarvan deelden mensen hun standpunt voor de hele groep, mondeling of schriftelijk. Hieruit werd duidelijk dat er nog veel meningen en vragen zijn rond het project.

Verslag van de participatie-avond van 27 juni 2023 (PDF) (17.04 MB)

Extra infosessies juli 2023

Er was veel vraag om de mogelijke ontwerpvoorstellen die op de infoavond van 27 juni 2023 werden voorgesteld opnieuw toe te lichten. Daarom organiseerden we 3 bijkomende infosessies in juli waar buurtbewoners opnieuw vragen konden stellen en opmerkingen konden geven. Voor zij die niet bij de infosessies konden zijn, publiceerden we een online webinar waarin de mogelijke ontwerpvoorstellen werden uitgelegd.

Verslag van de extra infosessies in juli 2023(PDF) (959.74 KB)

Webinar

Bekijk hier op eigen tempo een online toelichting over de 4 mogelijke ontwerpvoorstellen:

Dialoogmarkt 18 november 2023

Op basis van de opmerkingen en suggesties van de buurt maakte het studieteam een voorkeursontwerp op. Dat stelden we voor aan de buurt tijdens de dialoogmarkt op zaterdag 18 november. Bezoekers konden hun vragen, opmerkingen en ideeën rechtstreeks met het projectteam delen.

infobord

 

 

 

 

 

Bekijk de  infopanelen.pdf(PDF) (5.06 MB) met algemene info over het project, de komst van de tram en het voorkeursontwerp voor de herinrichting.

Finaal participatieverslag

 Alle feedback uit de bovenstaande participatiemomenten hebben we gebundeld in een participatierapport.

Finaal participatierapport april-november 2023.pdf(PDF) (19.97 MB)

 

Volgende stappen

  • Het studieteam finaliseert het ontwerp op basis van het participatierapport en bijkomend onderzoek.
  • Volgens de huidige planning wordt in het voorjaar van 2024 de omgevingsvergunning aangevraagd en loopt het openbaar onderzoek.
  • Tijdens het openbaar onderzoek kan u het ontwerp inkijken en opmerkingen, standpunten en bezwaren indienen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Picard

* vereist

 

Algemene info

Gemeenten

  • Stad Brussel
  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten