Reyerslaan

Status : Studie

Herinrichting van de August Reyerslaan

Brussel Mobiliteit gaat de August Reyerslaan herinrichten tussen het Meiserplein (waarvoor eveneens een herinrichtingsproject bestaat) en de Vergotesquare (inbegrepen) om een echte stadsboulevard te creëren met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer verkeersveiligheid en een kwalitatieve openbare ruimte. 

Het doel is om de huidige voorlopige inrichting te verbeteren door de weg het statuut van een stadsboulevard te geven: een structurerende as met 2x2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer op de hoofdrijweg, een evenwichtige verdeling van de ruimte over alle vervoermiddelen (voetgangers, minder mobiele personen, fietsers, openbaar vervoer) en talrijke veilige oversteekmogelijkheden.

Fietspaden, voetgangerscomfort en veilig oversteken

De bestaande inrichting biedt slechts een klein stuk tweerichtingsfietspad, aan de oostkant van de laan tussen de Roodebeeklaan en het Meiserplein. De voorgestelde fietsvoorzieningen vormen een aanzienlijke verbetering en voldoen aan de status van Reyerslaan als fiets-GEN: fietsers krijgen een ononderbroken, veilige infrastructuur aan weerszijden van de laan, hetzij via lange stukken tweerichtingsfietspad van 3 tot 4 meter breed, hetzij via een fietsstraat (met beperkt verkeer) op de ventweg.

Het project voorziet de twee voetgangerstunnels tussen de oost- en westkant van de laan af te schaffen, omdat ze weinig of niet toegankelijk zijn voor minder mobiele personen en fietsers en een probleem vormen voor de openbare veiligheid. Ze zullen bovengronds vervangen worden door veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten. Over de hele Reyerslaan zullen de stoepen verbreed worden en zorgen verhoogde zebrapaden voor meer veiligheid.

Reyers - Vergotesquare VOOR :

Reyers - Vergotesquare NA :

Kwalitatieve openbare ruimte

De herinrichting van de openbare ruimte bevestigt de rol van de Reyerslaan in de landschappelijke/ecologische continuïteit tussen het Vergoteplein en het Josaphatpark, wat verder dan het Meiserplein. Tegen het einde van de werkzaamheden, zal 18% van de zone onthard zijn en zullen 76 nieuwe bomen geplant zijn. De middenberm zal opgefleurd worden met struiken en de verbrede zijbermen zullen overvloedig beplant worden met het oog op een goed beheer van het regenwater.

Langs de hele laan komt er nieuwe verlichting, een ideale gelegenheid om na te denken over de integratie van de verlichting in het landschap met een keuze voor meer stedelijke verlichting, in plaats van snelwegverlichting, die de veiligheid waarborgt verzekert.

Reyers - Diamant VOOR :

Reyers - Diamant NA :

 

Coördinatie met andere projecten en werkzaamheden in de buurt

Er bestaan meer projecten op deze verkeersas. Al deze projecten werden samen bestudeerd en zijn volledig op elkaar afgestemd. Het doel is een volledige gecoördineerde oplossing te bieden voor het volledige traject Reyerslaan - Meiserplein - Wahislaan - Lambermontlaan.

Reyers - richting Meiser VOOR :

Reyers - richting Meiser NA :

Algemene info

Gemeenten

  • Schaarbeek
  • Sint-Lambrechts-Woluwe

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Openbaar onderzoek Van 9/4/2021 tot 9/5/2021
Overlegcommissie 20/5/2021
Alle projecten