Het einde van de A12 omgevormd tot stadsboulevard

Status : Studie

Het project Parkway 21 gaat over de herstructurering van de R21 in Laken/Neder-over-Heembeek door de A12-autosnelweg om te vormen tot stadsboulevard. Het project beslaat de 3 km tussen de gewestgrens en het kanaal ter hoogte van Van Praet. De ambitie is deze belangrijke verkeersas te integreren in de stedelijke omgeving, de levenskwaliteit voor de buurtbewoners te verbeteren en de zachte mobiliteit aan te moedigen. Dit project past dus perfect in de filosofie van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove

De rijweg wordt aangepast en zal plaats maken voor een gemengde ruimte die langs de woonwijken van Neder-Over-Heembeek loopt en de parken van Laken verbindt tot een bijna ononderbroken groene ruimte.

De pluspunten van het project:

  • inrichting van met elkaar verbonden groene zones die toegankelijk zijn voor het publiek (voordien waren de ruimtes tussen beide rijrichtingen verloren omdat ze onbereikbaar en versnipperd waren)

  • aanleg van een volledige fietssnelweg (verbinding met het fiets-GEN) dankzij een brug aan de rotonde en een fietsroute op een doorlopende groene as

  • behoud van de autobereikbaarheid en de doorstroming met minder geluidsoverlast dankzij de nieuwe inrichting (lagere snelheid, verwijderen van verkeerslichten)

  • optimale aansluiting op de toekomstige tramlijn naar Neder-over-Heembeek, haltes bereikbaar voor personen met een beperkte mobiliteit

Het gaat om meer dan 14 hectare die rechtstreeks herwonnen worden door ze om te vormen tot een groene ruimte die zich uitstrekt over 3 kilometer en zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Met het oog op een meer stedelijke inrichting wordt het aantal rijstroken beperkt en het wegverkeer zal er toch vlotter verlopen.

Dit project wordt uiteraard gecoördineerd en vormt daardoor een aanvulling op het MIVB-project voor de toekomstige tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek waarover het openbaar onderzoek binnenkort van start gaat. 

Volgende stappen

Urban Brussels zal de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning nu ten gronde analyseren. Daarna worden de data van het openbaar onderzoek en de overlegcommissie bepaald. Na afloop hiervan, zal Urban een advies formuleren en eventuele voorwaarden opleggen waaraan het project moet voldoen.  

Het project is onderaan deze pagina (momenteel alleen in het Frans) te raadplegen.

 

 

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Neder-Over-Heembeek
  • Laken
  • Stad Brussel

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten