Vuurkruisenlaan

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting
Status : Vergunning toegekend

De herinrichting van de Vuurkruisenlaan betreft het 3 km lange gedeelte van de middenring (R21) tussen de rotonde Dikke Linde en het kanaal om een parkway te creëren.

Dit project volgt de filosofie van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Het beantwoordt aan de gezamenlijke ambities van het Gewest en de Stad Brussel om de as te hertekenen om zo de leefomgeving van de inwoners van Neder-Over-Heembeek te verbeteren en de zachte mobiliteit te versterken.

De herinrichting gaat niet ten koste van de pendelaars en de bewoners van de noordelijke rand van Brussel: de verkeerscapaciteit blijft behouden. De snelheid van het verkeer gaat naar beneden, maar doordat er minder verkeerslichten zullen zijn, kan men toch vlot rijden. De mobiliteit wordt ook versterkt door een beveiligde fietsroute: een belangrijke schakel in de GEN-fietsroute die de fietspaden van het kanaal met elkaar verbindt.

Een belangrijk element is het samenvoegen van de twee verkeersrichtingen op dezelfde weg, de Van Praetlaan, waardoor grote delen van de groene ruimte vrijkomen. Na de voltooiing van het project zullen de bewoners van de Vuurkruisenlaan hun ramen kunnen openen en van hun terras kunnen genieten: ze zullen op een wandelpad uitkijken in plaats van op een drukke verkeersader.

Wat het parkeren betreft verandert er weinig. Er verdwijnen slechts een tiental plaatsen. Rond de niet gereglementeerde zones langs de parken verdwijnen er plaatsen, terwijl de herinrichting van de lokale weg aan de Vuurkruisenlaan nieuwe plaatsen voor omwonenden voorziet, en de 36 plaatsen langs de R21 compenseert.

Dit project werd bedacht en ontwikkeld samen met het project voor de nieuwe tram 10 van de MIVB. Hierdoor kon een hinderlijke kruising worden vermeden van de nieuwe tramlijn met het autoverkeer richting de A12. Gebruikers van de overstaphalte Heembeek, en de haltes Araucaria en Braambosjes krijgen voortaan een uitzonderlijk comfort wat betreft ruimte, omgeving en toegankelijkheid.

Wat betreft milieu en stedenbouw moet het project een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, lawaaibestrijding, regenwaterbeheer, bodemverarming, biodiversiteit, enz.

Werken : in vier stappen naar een nieuwe Vuurkruisenlaan

De werken worden onderverdeeld in vier grote opeenvolgende fases.

  1. Van 4 september tot december 2023, aanleg van een nieuwe rotonde aan op het kruispunt van de Van Praetlaan met de Vilvoordsesteenweg. Eenmaal deze rotonde gebouwd (december 2023), kan het verkeer op de Van Praetlaan in twee richtingen en wordt het doorgaand verkeer in de Vuurkruisenlaan definitief afgeschaft.
  2. Werken voor veiligere inrichting van de oversteekplaatsen van de lokale rijbaan van de Vuurkruisenlaan.
  3. Bouw van een wandel- en fietsbrug over de A12.
  4. Aanleg van groene ruimte, sport-, speel- en vrijetijdszones.

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting

Algemene info

Alle projecten