Vuurkruisenlaan

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting
Status : In uitvoering

De heraanleg van de Vuurkruisenlaan betreft het 3 kilometer lange deel van de Middenring (R21) tussen de rotonde Dikke Linde en het kanaal, om er een stadsboulevard van te maken. Het doel van het project is om deze belangrijke verkeersader te integreren in het stedelijke weefsel, de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en zachte mobiliteit aan te moedigen... terwijl de bereikbaarheid met de auto gegarandeerd blijft.

De herinrichting gaat niet ten koste van de pendelaars en de bewoners van de noordelijke rand van Brussel: de verkeerscapaciteit blijft behouden. De snelheid van het verkeer gaat naar beneden, maar doordat er minder verkeerslichten zullen zijn, kan men toch vlot rijden. De mobiliteit wordt ook versterkt door een beveiligde fietsroute: een belangrijke schakel in de GEN-fietsroute die de fietspaden van het kanaal met elkaar verbindt.

Een belangrijk element is het samenvoegen van de twee verkeersrichtingen op dezelfde weg, de Van Praetlaan, waardoor grote delen van de groene ruimte vrijkomen. Na de voltooiing van het project zullen de bewoners van de Vuurkruisenlaan hun ramen kunnen openen en van hun terras kunnen genieten: ze zullen op een wandelpad uitkijken in plaats van op een drukke verkeersader.

Wat het parkeren betreft verandert er weinig. Er verdwijnen slechts een tiental plaatsen. Rond de niet gereglementeerde zones langs de parken verdwijnen er plaatsen, terwijl de herinrichting van de lokale weg aan de Vuurkruisenlaan nieuwe plaatsen voor omwonenden voorziet, en de 36 plaatsen langs de R21 compenseert.

Dit project werd bedacht en ontwikkeld samen met het project voor de nieuwe tram 10 van de MIVB. Hierdoor kon een hinderlijke kruising worden vermeden van de nieuwe tramlijn met het autoverkeer richting de A12. Gebruikers van de overstaphalte Heembeek, en de haltes Araucaria en Braambosjes krijgen voortaan een uitzonderlijk comfort wat betreft ruimte, omgeving en toegankelijkheid.

Wat betreft milieu en stedenbouw moet het project een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, lawaaibestrijding, regenwaterbeheer, bodemverarming, biodiversiteit, enz.

Werken : in vier stappen naar een nieuwe Vuurkruisenlaan

  1. FASE 1 AFGEROND Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt tussen de Van Praetlaan en de Vilvoordsesteenweg, waardoor het verkeer vanaf de A12 en de Van Praetlaan vlotter de Vilvoordsesteenweg oprijdt. De Van Praetlaan is nu tweerichtingsverkeer tot aan Araucaria. Hierdoor kon de MIVB werken aan de ontwikkeling van tramlijn 10 en de aansluiting ervan op het bestaande netwerk.
  2. FASE 2 : VANAF FEBRUARI 2024 Veilige oversteekplaatsen maken op de rijbaan voor plaatselijk verkeer van de Vuurkruisenlaan. De werken zijn begonnen aan de kant van de Vilvoordsesteenweg en zullen in noordelijke richting vorderen, kruispunt per kruispunt. Telkens is de hinder plaatselijk. Omwonenden zullen met een flyer in de brievenbus worden geïnformeerd.
  3. VAN 27 APRIL TOT 12 MEI 2024 Wegwerkzaamheden met veel hinder op de A12 over de rotonde van Dikke Linde. Volledige afsluiting van de wegen in het midden van de rotonde en omleidingen via de plaatselijke weg van de rotonde. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in zeer korte tijd worden afgerond: twee weken. Vanaf 13 mei kunnen automobilisten rechtdoor de A12 oprijden vanaf de Van Praetlaan, zonder te hoeven omrijden via de Araucarialaan en de Vuurkruisenlaan.
  4. FASE 4: Aanleg van groen, speelplaatsen, sport- en recreatieterreinen. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Ze worden uitgevoerd op het optimale moment voor de beplanting.

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting

Algemene info

Alle projecten