Rijscholen

De rijscholen moeten erkend worden, alsook de instructeurs en de directeurs van de rijscholen. De indeling per gewest gaat als volgt: (aanvragen en retributies) 

  • Een rijschool is afhankelijk van het gewest waar zij gevestigd is (gebaseerd op postadres van de hoofdzetel).
  • De gebrevetteerde personeelsleden behoren tot de rijschool en dus zijn afhankelijk van het gewest in dewelke de rijschool gevestigd is.
  • Een vestigingseenheid is afhankelijk van het gewest  waar zij gevestigd is, zelfs als deze locatie anders is dan de locatie van de rijschool waarvan deze eenheid deel uitmaakt.

Wetgeving

Opgelet! Nieuwe regelgeving in het Brussels Gewest:

Voor een overzicht van de wijzigingen: zie pagina rijopleiding

Lijst van rijscholen en publicaties

Formulieren

Deze documenten heeft u nodig voor het afhandelen van alle administratie in verband met uw rijschool.

Aanvragen voor erkenning van een rijschool, exploitatievergunning van een vestigingseenheid en goedkeuring van een oefenterrein moeten per aangetekende post verzonden worden.

Icône document Microsoft OfficeRS001 aanvraag erkenning van een rijschool

Icône document Microsoft OfficeRS002 aanvraag exploitatievergunning voor een vestigingseenheid van de rijschool

Icône document Microsoft OfficeRS003 aanvraag goedkeuring van een oefenterrein

Icône document Microsoft OfficeRS004 aanvraag tot wijziging van de gegevens van de erkenning, de exploitatievergunning of de goedkeuring

Icône PDFRS005 getuigschrift van opleiding door een personeelslid

Icône PDFRS007 stage verloop

Icône PDFRS008 stage attest

Icône PDFRS009 inschrijvingskaart voor een student

Icône PDFRS010 aanwezigheidslijst les theorie

Icône PDFRS011 dagelijkse fiche praktijklessen

Icône PDFRS012 jaarregister

Icône PDFRS013-2 bekwaamheidsattest

Icône PDFRS014 analytische fiche en delegatie voor handtekening

Icône PDFRS015 aanwerving van een personeelslid

Icône document Microsoft OfficeAanvraag goedkeuring programma van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen

Nieuwe getuigschriften van scholing voor categorie B

Icône PDFgetuigschrift_van_theoretische_scholing_aan een rijschool. Categorie van motorvoertuigen B

Icône PDFgetuigschrift_van_praktische_scholing_aan een rijschool. Categorie van motorvoertuigen B

Opmerking : Een gewaarmerkte kopie van de inschrijvingskaart van de kandidaat moet bijgevoegd worden bij het getuigschrift.

Retributies 2020

In toepassing van artikels 10 en 48§7 van het KB van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zijn de bedragen van de retributie aangepast en afgerond als volgt:

Erkenning van een rijschool

291 EUR

Substantiële wijziging van één der gegevens van de erkenning

146 EUR

Exploitatievergunning van een vestigingseenheid

146 EUR

Substantiële wijziging van de gegevens van de vergunning

146 EUR

Goedkeuring van een nieuw oefenterrein

146 EUR

Deze retributies worden betaald bij de aanvraag van de erkenning van een rijschool, bij de aanvraag van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid of bij de aanvraag van een substantiële wijziging van de gegevens van de erkenning of van de vergunning (en met inbegrip de aanvraag van goedkeuring van een nieuw oefenterrein).

Aanwerving van een gebrevetteerd personeelslid of stagiair

62 EUR

 

Deze retributie wordt betaald voordat het personeelslid waarop ze betrekking heeft, zijn werkzaamheden start.

De jaarlijkse retributies zijn als volgt vastgesteld :

146 EUR per erkende rijschool

146 EUR per vestigingseenheid

62 EUR per gebrevetteerd personeelslid of stagiair

Toegang tot het beroep van rijschoolinstructeur

Icône PDFinlichtingen brevettenexamen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is nog niet in de mogelijkheid om de examens te organiseren tot het bekomen van een bewijs van beroepsbekwaamheid 'rijopleiding'.

U kan zich inschrijven voor de Nederlandstalige examens georganiseerd door het Vlaamse Gewest. Het formulier en de te volgen inschrijvingsprocedure kan u terug vinden via het contactpunt van mobielvlaanderen.be

Links

Contact

Brussel Mobiliteit
Directie Voertuigen en Goederenvervoer
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: rijopleiding@gob.brussels


Direction Certification et Homologation
Accession à la conduite
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
T 081 77 29 65
E-mail: formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: contactpunt