Bike@School

Voor wie: secundair onderwijs Beschrijving: Een betere fietsvaardigheid zorgt voor veiliger & regelmatiger fietsen. Dit kan een stimulans zijn voor de actieve verplaatsing naar school wat resulteert in extra lichaamsbeweging. MOEV biedt een handleiding aan waarin verkeers- en mobiliteitseducatie gekoppeld is aan fietsvaardigheidstraining op school.

Georganiseerd door: Moev