Animations

Verticale leerlijn voetganger

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het vierde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Voetgangersexamen (een praktijktest in het echte verkeer). Doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn stappen, met een bronzen voetgangersbrevet voor de derde kleuterklas, een zilveren voor de eerste graad en een gouden (Het Grote Voetgangersexamen) voor de tweede graad.       

Verticale leerlijn fietser

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het zesde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Fietsexamen (een praktijktest in het echte verkeer). Doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn fietsen, met een loopfietsbrevet voor de kleinste kleuters, een bronzen fietsbrevet voor de eerste graad, een zilveren voor de tweede graad en een gouden (Het Grote Fietsexamen) voor de derde graad.      

Verkeersweken

Voor wie: secundair onderwijs Beschrijving: Het aanbod ‘verkeersweken’ bestaat uit een reeks kant-en-klare workshops, aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Een VSV-lesgever komt te plaatse om de workshops te geven.       

Verkeersouders

Helpen ouders soms bij verkeersactiviteiten op school? Dan zijn ze eigenlijk al verkeersouder! Als ze zich via deze website ook nog inschrijven, kan de VSV hen maximaal ondersteunen met gratis actiepakketten en inspiratie.      

Mobibus

Voor wie: 2e graad secundair onderwijs Beschrijving: een interactieve tentoonstelling over veilig deelnemen aan het verkeer. Volgende thema’s komen aan bod: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fietser.      

Medailles verkeer op school

Basisscholen die samen met de VSV werken aan veilig verkeer en duurzame mobiliteit, worden daarvoor beloond met Verkeer op School-medailles en beloningen. Elk VSV-initiatief waaraan je school deelneemt, levert een punt op. Scholen die minstens drie punten halen, krijgen een bronzen medaillepakket. Vanaf zes punten heb je recht op een zilveren medaille, en negen punten of meer levert een gouden medaillepakket op.      

De Grote Verkeerstoets

Voor wie: 5e leerjaar Beschrijving: De Grote Verkeerstoets is een online test voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Ze krijgen vragen over verkeerstekens, voorrang, gedrag en attitude, veiligheid, positie op de weg… In aanloop naar de toets krijgen de leerkrachten over elk thema lesmateriaal aangeboden.      

Dag verkeer op school

Elk schooljaar organiseert de VSV haar “Dag Verkeer op School”.  Twee gratis opleidingsdagen (apart voor basis- en secundair onderwijs) vol workshops rond verkeerseducatie. Voor leerkrachten, politiemensen, verkeersouders en verkeers-educatieve medewerkers.      

Begeleiding op maat

Hoe begin je aan de organisatie van een voetgangers- of fietsexamen? Wat is de verticale leerlijn ter voorbereiding daarvan vanaf de kleuterschool? Is de goesting groot om met verkeers- en mobiliteitseducatie aan de slag te gaan, maar heb je nog vragen rond de aanpak? Dan komt de VSV naar je toe met een gratis vorming op maat.      

Spel Schoolpool

Voor wie: 6 - 14 jaar Deze animatie is gebaseerd op een kaartspel. De leerlingen moeten een reeks vragen en uitdagingen beantwoorden om een voltallig carpoolteam samen te stellen. Dit spel gericht op carpoolen laat tegelijkertijd toe om de kennis van de leerlingen over carpoolen te verdiepen, zowel in woordenschat over als in de praktijk van het carpoolen.        

Meester op de fiets

Voor wie: lagere school Beschrijving: Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen.      

DOKI op wieltjes

Voor wie: kleutersschool Beschrijving: Met dit project kan wil SVS kleuters met de loopfiets leren fietsen op school. Samen met hun vriendje Doki, het speelse draakje, oefenen kleuers spelenderwijs de nodige vaardigheden om te leren fietsen.         

Bike@School

Voor wie: secundair onderwijs Beschrijving: Een betere fietsvaardigheid zorgt voor veiliger & regelmatiger fietsen. En dit is dan goed voor de actieve verplaatsing en extra lichaamsbeweging.       

Ouder + Kind

Uw kind wil alleen naar school fietsen, maar u durft dit niet aan? Met de Ouder + Kind animatie ontdek je de beste trajecten tussen school en thuis en leer je de vaardigheden van je kind kennen, zodat je het met een gerust hart alleen naar school kan laten fietsen.      

Op naar meer fietsen op school

Voor wie: basis en secundair onderwijs  Het doel van dit project is het oprichten van een werkgroep,  het uitvoeren van een « fietswerkplan » en op deze manier te streven naar een vooraf vastgelegd aantal fietsers naar school. Op basis van een enquête wordt een actieplan opgemaakt en gecommuniceerd naar ouders en kinderen. De geplande activiteiten en acties worden ontwikkeld en uitgevoerd met als doel meer fietsen op school.      

Fietsrijen

Voor wie: vanaf 4de leerjaar Beschrijving: veel scholen willen graag de fiets gebruiken voor hun verplaatsingen naar het zwembad of de sporthal. Snel, voordelig en goed voor de gezondheid en het milieu, er zijn enkel voordelen om dit ook te proberen. Het pedagogisch team van Pro Velo wil u graag ondersteunen bij het opstarten van zo’n fietsrij : praktische tips, organisatie van een infosessie, vorming voor begeleiders en/of kinderen, keuze van het traject,…      

Fietslessen op maat

Voor wie: basis en secundair onderwijs Beschrijving: Onze projecten bevallen u, maar uw publiek heeft specifieke behoeften ? U wil graag uw eigen project ontwikkelen in samenwerking met Pro Velo ? Buiten ons vast programma bieden wij ook vormingen op maat aan. Een origineel idee of project, neem dan gerust met ons contact op.       

Fietsbrevet

Voor wie: 5e (en 6e) leerjaar Beschrijving: Het Fietsbrevet biedt jongeren het perspectief om zelf in te staan voor hun mobiliteit. Omkaderd door hun leerkrachten en/of de lesgevers van Pro Velo, leren de leerlingen van het vijfde (en eventueel zesde) leerjaar in hun onmiddellijke omgeving de basis om veilig en zelfstandig met de fiets te rijden. Na een intensieve cursus van een dertigtal uur leggen de kinderen een test af in het verkeer en kunnen ze op deze manier het Fietsbrevet halen.      

Fietsbehendigheid en verkeersvaardigheid

Voor wie: vanaf 4e leerjaar Beschrijving:  Fietsbehendigheid: Pro Velo trekt een dag uit om de leerlingen op een afgesloten terrein te leren fietsen vanaf het prille begin. De leerlingen volgen de richtlijnen nauwgezet zodat ze goed voorbereid zijn voor een ommetje met de fiets. Deze dag kan het duwtje in de rug zijn om eindelijk in alle veiligheid te gaan fietsen in het verkeer binnen een goed omkaderde groep.. Verkeersvaardigheid: deze dag is er voor fietsers die al stevig in het zadel zitten, maar nog niet voldoende zeker zijn om te fietsen in een stedelijke omgeving. De leerlingen krijgen verschillende verkeerssituaties voorgeschoteld: een rotonde, beperkt eenrichtingsverkeer,.... Samen gaan we op zoek naar aangepaste fietsroutes. Je kan deze dag ook gebruiken om iets te bezoeken in groep en zo de route samen uit te testen. Deze pedagogische uitstap is plezierig en kan ervoor zorgen dat er meer leerlingen dagelijks gaan fietsen.      

Schoolroutekaart

Voor wie: lagere en middelbare school Beschrijving: Mobiel21 kan u begeleiden bij het opstellen van een schoolroutekaart. Zo’n kaart is een plattegrond van de ruimere schoolomgeving die de veiligste fiets- en wandelroutes naar school aanduidt. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leerlingen en hun begeleiders hoe ze langs de gevaarlijke plaatsen onderweg veilig kunnen stappen of fietsen.      

Bezoek MIVB-infrastructuur

Voor wie: 2e leerjaar tot 6e middelbaar. Maximum 25 leerlingen per groep, verplicht 2 begeleiders per groep. Beschrijving: De MIVB verwelkomt ieder jaar tientallen klassen uit de lagere en middelbare school tijdens een bezoek waarbij kinderen de kans hebben om alle activiteiten van de onderneming te ontdekken. Met een MIVB-gids krijgen de kinderen de kans om plekken te bezichtigen die normaal zijn afgesloten voor het publiek. Zo ontdekken ze alle beroepen in het bedrijf. Tijdens de bezoeken zijn er verschillende trajecten mogelijk: van de hoofdzetel tot de werkplaatsen en stelplaatsen van de bus, tram of metro.      

Atelier fietsmechaniek

Voor wie: lagere school Beschrijving: Tijdens een animatie van 2u leren de fietsmechaniekers de leerlingen basistechnieken aan om hun eigen fiets te herstellen en te onderhouden. De leerlingen leren o.a. een binnenband te repareren.      

We bewegen in onze wijk!

Voor wie: 4e, 5e en 6e leerjaar Beschrijving: De beleving van de leerlingen staan centraal tijdens een originele wandeling in de wijk, de ontdekking van het woord mobiliteit in al zijn facetten, het maken van tekeningen, ...  Duur : 1 of 2 lesuren      

Skech up!

Voor wie: 3e en 4e leerjaar Beschrijving: De leerlingen worden in groepjes verdeeld en beelden verschillende mobiliteitssituaties uit voor heel de klas. Deze situaties worden vervolgens gelinkt aan de verschillende duurzaamheidsaspecten van mobiliteit. Duur : 1 lesuur      

FluoMan - shine up!

Voor wie: 3de,4de,5de en 6de leerjaar Beschrijving: Tijdens de donkere maanden is de zichtbaarheid van de voetgangers nog belangrijker. GoodPlanet bied u een concrete vorming voor jou leerlingen tezamen met een didactische fiche voor de leerkrachten. Duur : 1 lesuur      

En Route

Voor wie: secundair Beschrijving: Een serious game in de klas gevolgd door een debat over mobiliteit. Duur : 1 lesuur      

Coaching voor het SVP actieplan

Voor wie : Werkgroep schoolvervoerplan Beschrijving: Een expert neemt deel aan één of meerdere vergaderingen van de werkgroep en adviseert over acties en materialen. De expert geeft voorbeelden mee en geeft mee vorm aan jullie actieplan.  Duur: 1 of meerdere lesuren https://www.goodplanet.be/nl/watwedoen/ Georganiseerd door : GoodPlanet    

Sensibiliser à la mobilité par l'expression artistique (enkel FR)

Le FIEJ co-construit avec les équipes pédagogiques des écoles des projets artistiques (fresques, totems, silhouette...) visant un triple objectif : • rendre visible aux yeux des usagers de la route la présence d'un établissement scolaire; • sensibiliser les élèves aux différents enjeux d'une mobilité responsable; • interpeller les parents ainsi que le voisinage et les inciter à davantage de sens civique en matière de mobilité. Le financement de ce type de projet est possible pour les écoles qui ont un déficit de visibilité et/ou de sécurité routière.  

Mobiel atelier voor kleine herstellingen

Voor wie: alle leeftijden Beschrijving: De fietsenmakers van CyCLO komen ter plaatse lekke banden herstellen, remmen en versnellingen bijstellen, remblokjes vervangen of ontbrekende reflectoren plaatsen. Het gaat dus om kleine herstellingen en het aanpassen van de fietsen aan de veiligheidsnormen. De aanwezigheid van een leerkracht is verplicht. Dit atelier kan bv. in het kader van een uitstap georganiseerd worden.    

Workshop 'Te voet'

Voor wie:  het 4e, 5e, 6e lager en 1e secundair onderwijs Beschrijving: Tijdens een voormiddag ontdekken de leerlingen de voordelen van het wandelen en de zachte mobiliteit; ze (her)ontdekken de buurt van hun school en observeren er de kwaliteit van het milieu; ze leren eveneens om zich in alle veiligheid te verplaatsen. Deze workshop is de gelegenheid voor de leerlingen om kennis te maken met de geografische kaart en deze te leren lezen.       

Artistieke creatie van mobiliteitsfresco's

Voor wie: lagere school Beschrijving: Beeldenstorm begeleidt scholen op een interactieve manier bij de creatie van fresco’s, totems of silhouetten die kunnen helpen om de schoolomgeving beter zichtbaar te maken van op de openbare weg en om automobilisten aan te moedigen om te vertragen in de omgeving van scholen. Enkel financiering mogelijk voor scholen met een zichtbaarheidsprobleem en een verkeersveiligheidsproblematiek als gevolg.      

Met kleine pasjes

Voor wie: 3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar Beschrijving: Deze wandeling wil de kleinsten wijzen op alternatieve verplaatsingsmogelijkheden in de stad en hen helpen om zich in alle veiligheid in de stad voort te bewegen.    

Met beide voeten in het verleden

Voor wie: 3e – 6e leerjaar, 1e – 6e middelbaar Beschrijving: Met beide voeten in het verleden is een parcours gebouwd rond de geschiedenis van de mobiliteit en de openbare ruimtes vanaf de Middeleeuwen tot nu. De leerlingen worden zich bewust van het verband tussen de verschillende verplaatsingsmogelijkheden en de gevolgen hiervan op ons milieu.    

In de metro (enkel FR)

Uw leerlingen nemen misschien elke dag de metro… maar kennen ze zijn geschiedenis? Zijn werking? Laten ze zich verrassen door de kunstwerken die de verschillende stations opfleuren? Leggen ze linken tussen de kunstwerken en de omgeving van het station? Tijdens dit ondergronds parcours, gaan uw leerlingen de uitdaging aan! Een interatieve manier om mobiliteit te ontdekken.