Animations

Mobibus

Voor wie: derde graad van het Buitengewoon Lager Onderwijs en alle leerjaren van het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Beschrijving: een mobiele tentoonstelling over verkeerseducatie

Bike@School

Een betere fietsvaardigheid zorgt voor veiliger & regelmatiger fietsen. En dit is dan goed voor de actieve verplaatsing en extra lichaamsbeweging.