Découverte du jeu Optimove / Optimove Junior (enkel FR)

Voor wie: leerkrachten laatste jaren lager onderwijs en leerkrachten middelbaar onderwijs
Beschrijving: Empreintes helpt leerkrachten het Optimove-spel ontdekken, zodat ze het nadien in hun eigen lessen kunnen gebruiken.

http://www.empreintes.be/formations-outils/#formations

Georganiseerd door : Empreintes