Voor wie: vanaf 4de leerjaar
Beschrijving: veel scholen willen graag de fiets gebruiken voor hun verplaatsingen naar het zwembad of de sporthal. Snel, voordelig en goed voor de gezondheid en het milieu, er zijn enkel voordelen om dit ook te proberen. Het pedagogisch team van Pro Velo wil u graag ondersteunen bij het opstarten van zo’n fietsrij : praktische tips, organisatie van een infosessie, vorming voor begeleiders en/of kinderen, keuze van het traject,…

https://www.provelo.org

Georganiseerd door : Pro Velo