Verticale leerlijn voetganger

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het vierde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Voetgangersexamen (een praktijktest in het echte verkeer). Doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn stappen, met een bronzen voetgangersbrevet voor de derde kleuterklas, een zilveren voor de eerste graad en een gouden (Het Grote Voetgangersexamen) voor de tweede graad. 

www.verkeeropschool.be
www.grotevoetgangersexamen.be

 Georganiseerd door : VSV