Snel rijden kan monsterlijke vormen aannemen

30 km/u is sinds 1 januari 2021 de algemene regel in Brussel. Als u weet dat jaarlijks 50 doden of zwaargewonden te wijten zijn aan overdreven of onaangepaste snelheid alleen al in Brussel, dan is dit een belangrijke stap vooruit voor de veiligheid op onze wegen.

Na slechts een jaar is de doelstelling van Stad 30 duidelijk al bereikt, zoals blijkt uit de balans die wij ondertussen hebben opgemaakt: een vermindering van de gemiddelde snelheid zonder dat de rittijd toeneemt, minder en minder zware ongevallen, minder lawaai… De voordelen zijn legio.

Toch zijn er nog steeds bestuurders die de snelheidsbeperking niet naleven. De evidente oplossing hiervoor is dat we het aantal radars en politiecontroles opvoeren. Maar met een sensibiliseringscampagne verkiezen we bewustwording boven repressie.  

Blijf uzelf, rij trager

Files, parkeerproblemen, de angst om te laat te komen, agressiviteit, overtredingen door andere weggebruikers… Als u in de stad met de auto op weg gaat, krijgt u heel wat stress te verwerken.

Iedereen heeft al ondervonden dat soms zichzelf niet te zijn achter het stuur. Een escalatie van agressief gedrag biedt echter geen oplossing. In tegendeel, het verhoogt alleen maar de stress en de risico’s voor iedereen. 

Deze onconventionele campagne vraagt autobestuurders om niet te veranderen in een monster zodra ze hun zware voet op het gaspedaal plaatsen maar ontspannen en zen te blijven, omdat iedereen daar beter van wordt, ook zijzelf. 

Snelheid in het verkeer kan leiden tot gruwelijke ongevallen

Hoe sneller u rijdt, hoe groter de remafstand: 

  • Tegen 30 km/u komt u na 13 meter tot stilstand
  • Tegen 50 km/u staat u pas na 26 meter stil  

26 meter, dat zijn 6 achter elkaar geparkeerde auto’s. Dat is enorm in de stad. 

 

Snel rijden levert geen akelig grote tijdwinst op

In de stad is de rittijd de som van de verplaatsingsduur enerzijds en de stilstand- en wachttijd anderzijds. Door verkeerslichten, kruispunten, opstoppingen e.d. bedraagt de gemiddelde snelheid op een traject in de hoofdstad zo’n 18 tot 24 km/u overdag en 30 km/u ‘s nachts.  

Uit een vergelijkende studie van 12 standaardtrajecten in 2019, 2020 en 2021 blijkt dat een snelheid van 30km/u geen wezenlijke impact heeft op de rittijd van de bestuurders die zo goed als stabiel bleef op elk gemeten traject, ongeacht het tijdstip (spitsuur - daluur). 

Door snelheid krijgt een ongeval monsterlijke gevolgen

De snelheid is bepalend voor de kinetische energie die vrijkomt bij een ongeval, omdat die in verhouding staat tot de massa van het voertuig en het kwadraat van de snelheid (E=1/2 van MV²). 

Als u de kracht van een botsing vergelijkt met een instortend gebouw, dan ziet u onmiddellijk welke invloed snelheid kan hebben op de ernst van een ongeval.

Het risico op overlijden voor voetgangers is hierdoor 5 keer groter bij 50 km/u dan bij 30 km/u. 

Hoe lager de snelheid, hoe verschrikkelijk veel makkelijker het is om te reageren

In de stad delen vele weggebruikers het verkeer: autobestuurders, het openbaar vervoer, fietsers, motorrijders, voetgangers, kinderen, steppen... wat ervoor zorgt dat er voortdurend gevaarlijke situaties ontstaan die vaak niet te voorzien zijn.  

Zolang de bestuurder het gevaar zelf niet ziet, denkt hij er helaas niet aan zijn rijgedrag aan te passen. In een versnellend voertuig vernauwt steeds meer het gezichtsveld. En bij extreem hoge snelheden concentreert het zicht zich op één enkel punt, recht vooruit, zodat de bestuurder steeds meer gevangen zit in een tunnelvisie.

Het gezichtsveld van een stilstaande persoon beslaat 180°. Uit metingen bij een virtueel experiment van Brussel Mobiliteit blijkt dat het gezichtsveld 102,17° groot is bij 30 km/u en 75,46° bij 50 km/u.

Wanstaltig hoge boetes

In de bebouwde kom, nabij scholen, in woonwijken of op woonerven:

  • kost een overschrijding van de snelheidslimiet met 10 km/u 53 euro
  • kost méér dan 10 km/u te hard rijden 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u

En globaal gezien kan al vanaf een snelheid van 20 km/u boven de snelheidslimiet uw rijbewijs worden ingetrokken (bv. 50 km/u waar de maximumsnelheid 30 km/u is) en riskeert u voor de rechter te moeten verschijnen na een overschrijding van de snelheidslimiet met 30 km/u (bv. 60 km/u in plaats van 30 km/u). 

Ontdek de voordelen van trager rijden

Tijdens een begeleide wandeling kunt ook u de voordelen van de Stad 30 leren kennen. Met een sonometer en een snelheidspistool gaat u zelf op onderzoek en ontdekt u hoe trager verkeer van de stad een aangenamere plek maakt. Deze gratis workshop richt zich tot iedereen: familie, bewoners, jongeren, organisaties...

Meer info: goodplanet.be