Tweedehandskeuring personenwagen

De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een wagen moet voor de verkoop onderworpen worden aan een tweedehandskeuring die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

Er wordt geen tweedehandskeuring vereist bij een overdracht met de oude kentekenplaat tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of van ouder op kind (inschrijvingsaanvraag via de verzekeraar). Indien de overdracht van de oude kentekenplaat niet gewenst is, of indien de oude kentekenplaat niet van het nieuw Europees formaat is (7 karakters), zal een administratieve keuring voor de inschrijving uitgevoerd worden in een keuringscentrum voor het afleveren van een inschrijvingsaanvraag. In beide gevallen moet de registratieaanvraag

 • of naar de DIV worden gestuurd nadat de verzekeraar het heeft afgestempeld zonder de registratie te wijzigen
 • of de eigenaar moet naar een van de DIV-loketten gaan met een wijziging van de registratie

De verschillende stappen die moeten worden uitgevoerd voor een tweedehandskeuring

1. Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur eerst de geldigheid van de vereiste documenten controleren en nagaan of deze overeenstemmen met het aangeboden voertuig. Hiervoor controleert hij het chassisnummer op het voertuig en op de verschillende documenten en de aanwezigheid van een identificatieplaatje.

2. Documenten die bij een tweedehandskeuring moeten worden voorgelegd:

 • het laatste inschrijvingsbewijs op grond van het voertuig. Indien het inschrijvingsbewijs uit twee luiken bestaat (sinds 1 september 2013) moeten de twee luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring
 • het laatste keuringsbewijs (indien van toepassing)
 • het gelijkvormigheidsattest (niet voor voertuigen die uit de EU werden ingevoerd en die beschikken over een Europees homologatienummer)

Het voertuig moet bij de controle worden aangeboden met een kentekenplaat:

 • ofwel de plaat hernomen op het inschrijvingsbewijs
 • ofwel een kentekenplaat en het overeenstemmend kentekenbewijs dat in het bezit is van de toekomstige eigenaar van het voertuig. In dit geval zal het voertuig ingeschreven worden op naam van de titularis van de kentekenplaat.
 • ofwel een "handelaarsplaat" (Z-plaat) of "proefrittenplaat" (ZZ-plaat)

Het uitlenen of huren van commerciële platen is illegaal, dus het wordt sterk aanbevolen om nooit voorstellen te accepteren van handelaren in de buurt van een technisch keuringcentrum.

Voertuigen die minder dan 2 maanden een technische inspectie hebben ondergaan, kunnen aan een "visuele inspectie" worden onderworpen. Tijdens de visuele inspectie worden de uitlaatgassen, de suspensietest en de lichtregeling alleen visueel gecontroleerd zonder gebruik te maken van meetapparatuur. De remmentest wordt daarentegen uitgevoerd met behulp van de remmeter.

Voertuigen die voor dit soort vereenvoudigde controles in aanmerking komen, moeten cumulatief aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • minder dan 2 maanden geleden een laatste volledige keuring hebben ondergaan in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • een groen certificaat van technische keuring met normale geldigheid hebben ontvangen, afgegeven in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig de geldende Europese richtlijnen betreffende de technische keuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Voertuigen die niet aan deze criteria voldoen, of die bij de visuele inspectie het geringste defect hebben aangetoond, worden onmiddellijk onderworpen aan een volledige inspectie waarbij de overlast, de ophanging en de verlichting worden gecontroleerd met behulp van meetapparatuur.

3. Afgeleverde documenten na een tweedehandskeuring

 • Keuringbewijs: voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar. De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring: voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden. Opgepast: bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.
 • Tweedehandsrapport: naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.
 • Aanvraag tot inschrijvin: bij een incidentele controle wordt een registratieaanvraag ingediend. De nieuwe koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving via zijn verzekeringsmakelaar naar de DIV sturen. De registratieaanvraag is slechts 2 maanden geldig. Na deze periode moet opnieuw een tweedehands controle worden uitgevoerd.
 • Car-Pass: oorts zal ook een CAR-PASS automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Naast de kilometerstand geeft de Car-Pass vanaf 1 maart 2019 ook andere belangrijke informatie: de Euro-norm, het tempo van de CO2-uitstoot, een mogelijke controle na een ongeval, fabrikanten roepen acties terug die nog niet zijn uitgevoerd. Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten. Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis. Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en heeft u het recht om de verkoop te annuleren en terug te betalen!