Verkeersveiligheidsplan

Brussel moet een stad op maat van mensen worden, een stad met een hoge levenskwaliteit waar mensen zich goed en veilig voelen. Verkeer en verkeersveiligheid zijn daarbij heel erg belangrijk: als mensen de stad ontvluchten, geven ze vaak als reden dat het verkeer hen te agressief werd, dat ze hun kinderen niet op straat durven laten spelen...

De laatste jaren werd gelukkig al vooruitgang geboekt: gemiddeld genomen is het aantal doden en zwaargewonden met zo'n 30% teruggedrongen. Maar we mogen daar niet tevreden mee zijn, er is nog een hele weg af te leggen.

Dit Verkeersveiligheidsplan stelt een samenhangend pakket van doelstellingen en concrete maatregelen voor die toelaten om het aantal slachtoffers met de helft te verminderen. Daarbij staat 'vision zero' centraal: elk slachtoffer is er één te veel. Op basis van objectieve analyses van ongevallengegevens werden de belangrijkste uitdagingen en doelstellingen voor het Brussels gewest bepaald. Experts hebben becijferd hoeveel levens gered kunnen worden indien die doelstellingen gehaald worden.

De cijfers spreken voor zich: als we bijvoorbeeld de snelheid met gemiddeld 5 km/u kunnen doen dalen, kunnen we jaarlijks 50 à 60 doden en zwaargewonden vermijden. En zo staat het plan vol met concrete acties. Het is dus echt mogelijk om die levens te redden.

Meer info: Regionaal actieplan van Verkeersveiligheid 2021-2030