Categorie L

Voertuigen binnen de categorie L ingevoerd uit een land dat niet tot de Europese Unie (+ Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) behoren en niet beschikken over een Europese typegoedkeuring kunnen overeenstemmingsprocedure krijgen via een specifieke procedure. Deze procedure hangt af van de datum van eerste inschrijving.​​​​

Tweewielige motorfietsen voor de eerste keer ingeschreven voor 1 juli 2004

Bij deze voertuigen categorie L moet een afspraak gemaakt worden met een bevoegd autokeuringscentrum. In Brussel is het keuringsstation SA te Anderlecht hiervoor bevoegd.

Afspraken maken kan rechtsreeks via het keuringscentrum. Het centrum verwacht volgende documenten op de afspraak:

  • Kopie van de aankoopfactuur
  • Kopie van de technische fiche van het voertuig of van het kentekenbewijs van het land van oorsprong

Voertuigen (L) voor de eerste keer ingeschreven na 1 juli 2004 of nieuwe voertuigen

Deze procedure is van toepassing voor tweewielige motorfietsen voor de eerste maal ingeschreven na 1 juli 2004, nieuwe tweewielige motorfietsen en nieuwe of gebruikte drie- of vierwielige motorfietsen.

Bij deze voertuigen wordt rechtstreeks een dossier ingediend bij onze dienst. Een dossier moet ingediend worden door volgende documenten door te sturen naar homologatie@gob.brussels:

  • Kopie van de aankoopfactuur
  • Kopie van de officiële technische fiche van het voertuig van de constructeur/mandataris/invoerder, of een door het land van oorsprong afgegeven kentekenbewijs
  • Het voertuig moet ingeklaard zijn door de douane, dit wordt elektronisch nagegaan tijdens de inschrijvingsprocedure

Opgelet, indien er geen emissies vermeld staan op het afgegeven document verwacht onze dienst een attest van de constructeur/mandataris/invoerder. Het attest vermeldt de grenswaarden van het betrokken voertuig.

Onze dienst behandelt enkel betaalde aanvragen, daarom verzenden wij zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging naar de aanvrager. Vanaf het moment dat de betaling ontvangen wordt, wordt het dossier verder behandeld.