Individuele Goedkeuring categorie MT en LA

Niet Voor De Weg Bestemde Mobiele Machines, zoals graafmachines of heftrucks zijn niet altijd bedoeld om op de openbare weg te worden gebruikt. Dit kan natuurlijk wel eens voorkomen bij bedrijven die dit soort voertuigen gebruiken. Hiervoor kan een aanvraag tot een Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval worden ingediend bij de bevoegde gewestelijke overheid.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u een dergelijke aanvraag sturen naar homologatie@gob.brussels met vermelding van uw volledige adresgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. U ontvangt een bevestiging dat uw dossier is geopend en later een uitnodiging voor de betaling van de dossierkosten. Enkel dossiers die betaald zijn worden behandeld.

Om uw aanvraag correct te kunnen behandelen, dient u uitsluitend in antwoord op de mails van de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit te communiceren. Vergeet daarbij niet het onderwerp van de oorspronkelijke mail in uw communicatie te vermelden.

Zodra de betaling bevestigd is, stuurt de dienst Expertise Voertuigen u een formulier dat u elektronisch moet terugsturen. Bij dit formulier moeten de volgende documenten worden gevoegd, in de best mogelijke kwaliteit en in de juiste leesrichting:

 • Foto’s van de voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig
 • Een foto van het voertuigidentificatienummer
 • Een foto van het identificatieplaatje
 • Een kopie van een technische fiche, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant. Indien van toepassing, een kopie van de technische specificaties in de gebruikershandleiding
 • Een kopie van het aankoopbewijs

Het voorleggen van elk ander officieel document dat de gelijkvormigheid van het voertuig of de onderdelen, systemen en technische eenheden ervan met de Belgische of Europese regelgeving aantoont, is aanbevolen maar niet verplicht.

De documenten van buitenlandse technische diensten (testlaboratoria) hebben in theorie geen waarde, tenzij deze technische diensten in België erkend zijn. De gegevens op deze documenten worden dan ook nooit gebruikt voor de certificering, maar kunnen indicatief worden gebruikt bij het onderzoeken van uw dossier door de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit.

Het onderzoek van de aanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op de technische specificaties en de minimale vereiste onderdelen om in het verkeer te mogen worden gebracht, die uiteraard gehomologeerd moeten zijn:

 • Vooraan:
  • Twee dimlichten
  • Twee standlichten
  • Twee richtingaanwijzers
  • Twee dagrijlichten
 • Achteraan:
  • Twee achterlichten
  • Twee reflectoren
  • Nummerplaatverlichting
  • Een uitsparing voor de nummerplaat in het midden of links
  • Een mistlicht
  • Twee richtingaanwijzers
  • Een reflecterende gevarendriehoek aan de linkerkant
  • Een brandblusser binnen handbereik van de bestuurder;
   • 1 kg als de maximale technische massa van het voertuig niet meer dan 3,5 T bedraagt
   • 2 kg als de maximale technische massa van het voertuig tussen 3,5 T en 7,5 T bedraagt
   • 3 kg als de maximale technische massa van het voertuig meer dan 7,5 T bedraagt
 • Het voertuig kan optioneel uitgerust zijn met:
  • Waarschuwingsknipperlichten
  • Buitenspiegels
  • Achterremlichten
  • Achteruitrijlichten

De analyse van uw dossier is gebaseerd op de vaststellingen met betrekking tot het voertuig en de bijbehorende documenten in het licht van de Belgische regelgeving (koninklijk besluit van 15 maart 1968) en/of Europese regelgeving (Verordening 2006/42/EG en vroeger) van toepassing op het voertuig op de datum van eerste inschrijving.

Als de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het nodig acht, kan hij bijkomende documenten opvragen om uw aanvraag verder te behandelen. De betaling van de dossierkosten is dus geen garantie dat u een certificaat zal ontvangen. Een aanvraag voor een Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval kan dus altijd worden geweigerd omdat het voertuig of de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan niet voldoen aan de Belgische of Europese regelgeving.

Certificering, weigering, kennisgeving en verwerkingstermijn

Als het Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval wordt geweigerd, wordt u zo snel mogelijk per post op de hoogte gebracht van de reden(en) voor de weigering en krijgt u een bepaalde tijd om de niet-conforme elementen in orde te maken en foto’s terug te sturen. Bij een definitieve weigering en afsluiting van uw dossier blijven de gemaakte kosten verschuldigd.

Als uw dossier volledig is en uw voertuig voldoet aan de Belgische of Europese regelgeving, stuurt de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval, dat dient als gelijkvormigheidsattest, naar het adres dat u heeft opgegeven in uw aanvraag, dat ook werd gebruikt voor het versturen van de betalingsuitnodiging voor de dossierkosten.

U kan dan met het Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval naar uw verzekeraar of rechtstreeks naar een DIV-loket gaan om uw aanvraag tot inschrijving in te dienen.

Een dossier voor een Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval wordt definitief afgesloten als het Proces-Verbaal van Benaming als Alleenstaand Geval kon worden afgeleverd, de termijn voor de aanbieding van het voertuig verstreken is of de weigering van de certificering definitief is. Er worden geen extra dossierkosten in rekening gebracht als het voertuig wordt aangeboden nadat er een niet-conformiteit werd vastgesteld.