Bergensesteenweg: herinrichting tussen de Hof ter Vleestdreef en de Van Laerstraat

Status : Studie

Dit project sluit aan bij de bouw van de overstapparking COOVI en volgt de aanbevelingen op uit het effectenrapport dat bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning hoorde.

Het moet tot een performanter openbaar vervoer in de buurt van het metrostation leiden. Er komt een rechtstreekse verbinding voor de verschillende buslijnen die de Bergensesteenweg bedienen met het intermodaal platform dat op de vroegere metroparking aangelegd wordt. Dit wordt een reizigersvriendelijke plek met veel bomen en veilige doorsteken voor voetgangers..

Voor het autoverkeer komen er betere verbindingen met de Ring en de toegangen tot de grote handelszaken in de omgeving. De baan wordt ook aangepast in functie van de nieuwe parking.

Dit project moet deze toegangspoort tot de stad ook vanuit stedenbouwkundig punt aantrekkelijker maken. Het past zich aan het huidige stedelijk weefsel aan en verfraait de omgeving door de aanplanting van  nieuwe bomen.

 

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Anderlecht

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 7/12/2017 verklarende_nota.pdf
Openbaar onderzoek Van 10/1/2018 tot 8/2/2018
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 13/9/2018 stedenbouwkundige_vergunning.pdf
Alle projecten