Inrichting van de Thomastunnel, van de Vooruitgangstraat en van de Koninginnelaan

Status : In uitvoering

Dit project heeft hoofdzakelijk betrekking op de herinplanting van de tramsporen, de verplaatsing van de tramhaltes en de wijziging van sommige rijrichtingen van het verkeer in de wijk.

 • Het autoverkeer in de Koninginnetunnel wordt afgeschaft.
 • Het verkeer afkomstig van de Jules de Troozsquare heeft geen toegang meer tot de Koninginnelaan.
 • Voor het verkeer van de Aarschotstraat, dat van het Noordstation komt, is rechts afslaan naar de Koninginnelaan verplicht. Voor het verkeer in de Koninginnelaan, dat van het Liedtssquare komt, is rechts afslaan naar de Aarschotstraat verplicht.
 • Het tracé van de tramsporen van de lijnen 93 en 62 wordt gewijzigd, zodat ze de tunnel van de Koninginnelaan in rijden, waardoor ze de lus door de Thomastunnel vermijden.
 • De tramhaltes aan het Liedtsplein worden tijdelijk aan de Koninginnelaan geïnstalleerd.
 • De Thomas- en de Koninginnetunnel zijn dus uitsluitend bestemd voor het verkeer van openbaar vervoer, zachte vervoerswijzen en hulpdiensten. De tramsporen in de Thomastunnel worden verplaatst.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog andere aanpassingen te doen:

 • Inrichten van de Thomas- en de Koninginnetunnel
 • Aanleggen van een gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Vrijmaken van de trottoirs: palen, meubilair, elektrische cabines, etc.
 • Aanleggen van kleine ontmoetingsruimten
 • Beveiligen van de voetgangersoversteekplaatsen

Gezien het merendeel van de openbare ruimten van de gemeente onlangs is gerenoveerd, is het project er op gericht op welbepaalde punten verbeteringen in de bestaande toestand aan te brengen.
Behalve de tijdelijke tramhaltes die op de Koninginnelaan komen, zijn de andere aanpassingen definitief.

Algemene info

Technische details

Gemeenten

 • Schaarbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 26/9/2017 effectenrapport.pdf
Openbaar onderzoek Van 16/12/2017 tot 14/1/2018
Overlegcommissie 19/1/2018
Alle projecten