Hertogin Van Brabantplein en Ninoofsesteenweg

Status : Studie

De Ninoofsesteenweg in Molenbeek wordt heraangelegd van gevel tot gevel tussen de Mariemontkaai, het Hertogin Van Brabantplein en het Weststation. We stellen een kwalitatieve en groene heraanleg van het Hertogin Van Brabantplein voor. De studies zijn gestart begin 2023, en een participatietraject is in juni 2023 van start gegaan.

De doelstellingen van het project

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen richting Weststation
  • Meer groen op de Ninoofsesteenweg en op het Hertogin Van Brabantplein
  • Een inrichting met hoogwaardige materialen
  • Een bijzondere aandacht voor laad- en loszones, parkeermogelijkheid, openbaar vervoerhaltes en de levenskwaliteit van de omgeving
  • De inrichting mag het openbaar vervoer niet impacteren. De werken worden gecombineerd met de noodzakelijke vernieuwing van de tramsporen in 2026-2027. Er wordt gestreefd naar een verbetering van de commerciële snelheid van de trams en de bussen

Burgerparticipatie

Vandaag is het project in de studiefase, waarbij het studieteam zoveel mogelijk input verzamelt bij alle belanghebbenden: buurtbewoners, verenigingen, scholen, handelaars, etc. In het najaar 2023 delen we de resultaten van de studiefase en bespreken we bepaalde thema’s verder met de buurt. Midden 2024 stellen we het voorontwerp voor op een publieksmoment waar je vragen en bedenkingen rechtstreeks kan delen met het ontwerpteam.

Resultaten participatie mei-juni 2023

In mei en juni 2023 luisterden we via één-op-één gesprekken en een info- en participatieavond naar jullie meningen en bedenkingen over de huidige situatie. Daarnaast deelden jullie ook suggesties en ideeën over hoe we die situatie kunnen verbeteren.

Tegelijk liep er van 23 mei tot en met 22 juni 2023 een online bevraging over de huidige en toekomstige situatie. 410 mensen (buurtbewoners, handelaars, verenigingen, …) deelden hun standpunten via de enquête.  

Al deze input analyseerden we grondig en vatten we samen in een handig overzicht met de belangrijkste bevindingen(PDF) (3.72 MB) .

Participatiemomenten in november 2023

Workshop met vrouwen uit de wijk op maandag 13 november 2023

Tijdens de workshop gingen we in gesprek met vrouwen uit de buurt. We maakten een wandeling over het Hertogin Van Brabantplein, waarbij de deelnemers hun mening gaven over de huidige situatie en hoe die verbeteren.

 

Avondwandeling in de wijk op woensdag 22 november 2023

Tijdens een interactieve avondwandeling op en rond het Hertogin Van Brabantplein gaven buurtbewoners aan welke pleinelementen ze goed vinden, en welke ze graag verbeterd willen zien.

Dialoogmarkt op donderdag 30 november 2023

Tijdens de dialoogmarkt in Recyclart toetste  het projectteam mogelijke ontwerpvoorstellen voor de heraanleg af met de buurt. We stelden 2 verschillende ontwerpen voor voor het Hertogin Van Brabantplein. Op basis van de feedback en bijkomend studiewerk maakt het ontwerpteam hiervan één nieuw ontwerp. Voor de Ninoofsesteenweg stelden we 1 ontwerp voor, dat ook verder wordt aangepast.

Kon je er niet bij zijn of wil je alle informatie nog eens rustig bekijken?
Download de infopanelen met algemene info over het project en de ontwerpvoorstellen voor de herinrichting(PDF) (16.98 MB) .

Resultaten participatie november 2023

Bekijk hieronder de samenvatting van de inspraakmomenten in november:

Volgende stappen

  • Het ontwerpteam voert momenteel verder onderzoek en studies uit.
  • Volgens de huidige planning zal er in het voorjaar van 2024 een voorlopig ontwerp worden ingediend bij de bevoegde overheidsinstanties. Zodra het voorontwerp is goedgekeurd, zal een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.
  • In kader van het openbaar onderzoek organiseren we een infomarkt waar je het ontwerp kan inkijken en rechtstreeks vragen kan stellen aan het projectteam.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* vereist

 

Algemene info

Gemeenten

  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten