Hertogin Van Brabantplein en Ninoofsesteenweg

Status : Studie

De Ninoofsesteenweg in Molenbeek wordt heraangelegd van gevel tot gevel tussen de Mariemontkaai, het Hertogin Van Brabantplein en het Weststation. We stellen een kwalitatieve en groene heraanleg van het Hertogin Van Brabantplein voor. De studies zijn gestart begin 2023, en een participatietraject is in juni 2023 van start gegaan.

De doelstellingen van het project

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen richting Weststation
  • Meer groen op de Ninoofsesteenweg en op het Hertogin Van Brabantplein
  • Een inrichting met hoogwaardige materialen
  • Een bijzondere aandacht voor laad- en loszones, parkeermogelijkheid, openbaar vervoerhaltes en de levenskwaliteit van de omgeving
  • De inrichting mag het openbaar vervoer niet impacteren. De werken worden gecombineerd met de noodzakelijke vernieuwing van de tramsporen in 2026-2027. Er wordt gestreefd naar een verbetering van de commerciële snelheid van de trams en de bussen

Burgerparticipatie

Vandaag is het project in de studiefase, waarbij het studieteam zoveel mogelijk input verzamelt bij alle belanghebbenden: buurtbewoners, verenigingen, scholen, handelaars, etc. In het najaar delen we de resultaten van de studiefase en bespreken we bepaalde thema’s verder met de buurt. Tot slot stellen we het voorontwerp voor op een publieksmoment waar je vragen en bekeningen rechtstreeks kan delen met het ontwerpteam.

Resultaten participatie mei-juni 2023 (fase 1)

In mei en juni 2023 luisterden we via één-op-één gesprekken en een info- en participatieavond naar jullie meningen en bedenkingen over de huidige situatie. Daarnaast deelden jullie ook suggesties en ideeën over hoe we die situatie kunnen verbeteren.

Tegelijk liep er van 23 mei tot en met 22 juni 2023 een online bevraging over de huidige en toekomstige situatie. 410 mensen (buurtbewoners, handelaars, verenigingen, …) deelden hun standpunten via de enquête.  

Al deze input analyseerden we grondig en vatten we samen in een handig overzicht met de belangrijkste bevindingen(PDF) (3.72 MB) .

Volgende participatiemomenten

  • Avondwandeling – najaar 2023
  • Infoavond – winter 2023
  • Infomarkt (voorstel voorontwerp) – voorjaar 2024

Om op de hoogte te blijven van deze activiteiten en van ander nieuws rond het project, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief "Ninoofsesteenweg en Hertogin Van Brabantplein".

Inschrijven op de nieuwsbrief

* vereist

 

Algemene info

Gemeenten

  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten