DIY- schoolstraat

Wat?

Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Je kan de straat op dat moment alleen te voet of met de fiets in. Geen enkele auto of brommer mag de straat inrijden. Bewoners mogen de straat wel nog uitrijden aan lage snelheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulp- en nutsdiensten.

Waarom?

Autodrukte aan de schoolpoort zorgt voor onveilige verkeerssituaties en een concentratie aan vervuilde lucht, net op het moment dat zich hier veel kinderen bevinden. Vreemd genoeg is het net die verkeerschaos die ouders aanzet om voor de auto te kiezen. Een schoolstraat kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Door auto’s uit de straat te weren op de momenten waarop de meeste leerlingen in en uit de school komen, zorg je voor meer verkeersveiligheid, gezondere lucht en aangenamer contact aan de schoolpoort.

Hoe?

Bij het invoeren van een schoolstraat wordt altijd eerst een testfase georganiseerd. Deze testfase duurt bij voorkeur 14 weken (3 maanden). Op die manier hebben alle betrokkenen voldoende tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en er de voor- en nadelen objectief van te analyseren.

Aan het einde van de testfase wordt de schoolstraat geëvalueerd en kan beslist worden om tot een definitieve inrichting over te gaan.

In dit draaiboek_v2_nl_2018.12.pdf (954.64 KB) vind je informatie over de verschillende stappen die je moet doorlopen om een schoolstraat te organiseren.

Voorbeelden?

Op de website van Paraat Voor De Schoolstraat is heel wat informatie terug te vinden.

Nuttige documenten