Start van de herinrichting van het Saincteletteplein

Dit nieuwsbericht is gelinkt aan volgend project:

Eind april 2024 werd gestart met de herinrichting van het Saincteletteplein. Een eerste symbolische daad was de verwijdering van het beeldhouwwerk De VaartKapoen van Tom Frantzen. Na afloop van de werkzaamheden keert het beeld uiteraard terug in het straatbeeld.

Met de herinrichting van de buurt tussen de Havenlaan en het IJzerplein wordt het Saincteletteplein omgebouwd tot een verkeersveilige, stedelijke ontmoetingsruimte. De beschikbare ruimte wordt evenwichtiger verdeeld over de verschillende soorten weggebruikers zodat overstappen van één vervoermiddel op een ander eenvoudiger wordt.

De planning van de werken

De volledige herinrichting zal drie jaar duren maar de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In grote lijnen gaat het om volgende fases:

  • de wandelpromenade boven het kanaal bouwen
  • het wegdek naar het middendeel verschuiven
  • de tramsporen plaatsen
  • de stoepen aan Sainctelette aanleggen
  • het voorplein van het Maximiliaanpark inrichten
  • het asfalt en de wegmarkeringen aanbrengen en de afwerkingen

Fase 1: vanaf 29 april tot 12 juli 2024

In een voorbereidende fase werden de zones voor de werfketen, voor voorzieningen voor de arbeiders en voor de opslag van het materiaal ingericht. Dit heeft géén gevolgen voor de mobiliteit. Voor de eigenlijke start van de werken, wordt ook het kunstwerk De VaartKapoen verwijderd. Na afloop van de herinrichting keert het uiteraard terug.

Adolphe Lavalléestraat – Koomijnenkaai – Leopold Il-laan

Eerst wordt de weg aan het kruispunt van de Koolmijnenkaai met de Adolphe Lavalléestraat heraangelegd. De weg wordt herlegd, er komen afgescheiden fietspaden en de stoepen worden vernieuwd.

Het nieuwe verkeersplan voorziet in één rijstrook van Sainctelette naar de Koolmijnenkaai en de Lavalléestraat en een afslagstrook van de Lavalléestraat naar de Koolmijnenkaai.

Tijdens de werken worden de twee rijstroken van de Lavalléestraat naar Sainctelette afgesloten. Voor voetgangers en fietsers komt er een doorgang van drie meter.

Ook op het kruispunt van de Koolmijnenkaai met de Opzichterstraat, de Havenlaan en de Leopold II-laan wordt de weg herlegd zodat daar in de volgende fase op gereden kan worden. Ook hier komen afgescheiden fietspaden.

Het circulatieplan voorziet in de Havenlaan twee keer één rijstrook en twee keer twee rijstroken op het kruispunt vóór Sainctelette.

Om de bereikbaarheid voor de bewoners te verzekeren wordt een voetgangersdoorgang van drie meter breed aangelegd.

Het vervolg

In een volgende fase worden de funderingen voor de voetgangersbruggen geplaatst en de voetgangerszone en fietspaden aangelegd. Dit is gepland na het bouwverlof.

Laatste nieuws